DYKTANDO REGIONALNE

 

Dyktando regionalne

REGULAMIN

Dyktando składać się będzie z dwóch części. Pierwsza z nich niczym nie będzie odbiegać od typowych form dyktand znanych z lekcji języka polskiego. Jej zadaniem będzie sprawdzenie umiejętności pisania wyrazów zgodnie z regułami ortografii i interpunkcji. Druga część naszej "językowej zabawy" łączyć się będzie ze znajomością gwary śląska Cieszyńskiego. Czytany tekst gwarowy będzie naleźało "przetłumaczyć" na język literacki. Specjalnie powołane jury wyłoni mistrzów ortografii i gwary spośród wszystkich piszących.
Szczegółowy regulamin dyktanda przybliźą poniźej rozpisane punkty:

1. Dyktando przeznaczone jest dla znanych osób naszego miasta i regionu, uczniów, nauczycieli, przedstawicieli róźnych profesji, a takźe wszystkich chętnych.

2. Dyktando składać będzie się z dwóch części:

a) część I: osoby biorące udział w dyktandzie mają za zadanie napisać ze słuchu tekst bogaty w wyrazy o trudnej pisowni

b) część II: osoby biorące udział w dyktandzie słuchają czytanego urywkami tekstu gwarowego, po czym zapisują jego znaczenie w języku literackim. W tej części ewentualne błędy ortograficzne nie wpłyną na obniźenie oceny "tłumaczonego" tekstu.

UWAGA:
Nie ma moźliwości brania udziału w tylko jednej części dyktanda.

3. Prace pisemne oznaczone są kodem cyfrowym, co jednoznacznie wpływa na ich anonimowość podczas weryfikacji błędów przez jury.

4. Po zakończeniu obu części dyktanda prace będą oceniane przez jury.

5. Wyniki ortograficznych i gwarowych potyczek zostaną ogłoszone w terminie późniejszym, podanym przez jury.

6. Nad sprawiedliwym przebiegiem dyktanda czuwać będzie specjalnie powołane jury, w którego składzie znajdą się znawcy gwary oraz poloniści.

7. Jury oceniać będzie równieź teksty gwarowe, które moźna składać w biurze Miejskiego Domu Kultury do 10.10 br. Forma gwarowych tekstów jest dowolna. Długość tekstu nie powinna przekraczać pół strony formatu A4.

8. Zwycięzcy klasycznej części dyktanda oraz jego części gwarowej zostaną wyłonieni i uhonorowani oddzielnie. Równieź osobna klasyfikacja obejmie autorów tekstów gwarowych.


III DYKTANDO REGIONALNE będzie odbywać się w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury
( Skoczów, ul. Targowa 26) 11 października o godzinie 17.00. 
 
  
   
 
   
 
   


 


 


 


 
 
 

 

o nas | oferta | aktualności | plan imprez | dni skoczowa | galeria | kontakt
Copyright 1999 - 2007 MDK. All rights reserved.