e

FERIE Z TEATREM

 

Założenia programowe warsztatów teatralnych w Miejskim Domu Kultury w dniach 13.02 – 16.02.2007 

Głównym i docelowym założeniem projektu Teatr Dzieciom jest proponowanie organizacji czasu wolnego, przez działalność artystyczną. Działania, które oferujemy spełniają określone funkcje w życiu młodych ludzi. Prowadzi to do nawiązania kontaktu werbalnego osób wywodzących się z różnych środowisk społecznych. Ich tematem przewodnim staje się kreacja kultury – kultury wyobrażonej i rzeczywistej. Uczestnicy, pomimo różnic wieku odnajdują wspólny język na bazie aktywnej działalności artystycznej.

  Cele rozwojowe

Ø      Działalność społeczno – wychowawcza, wspierająca samorządy lokalne

Ø      Tworzenie wsparcia środowiskowego

Ø      Integracja młodzieży 

Ø      Kompensacja pustki emocjonalnej

Ø      Rozwijanie zdolności i zainteresowań młodzieży

Ø      Odbudowanie obrazu własnej osoby podmiotu, w kreowaniu świadomości kulturalnej

Ø      Możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu

Ø      Zbliżenie podmiotu do aktywnego pojęcia realizacji artystycznej

Ø      Inspiracja podmiotu do indywidualnych programów kulturalnych

Cele edukacyjne

Ø      Rozwijanie kreatywnego myślenia

Ø      Praktyczne zajęcia tematyczne

Ø      Zbliżenie dzieci do pojęć artystycznych

Ø      Praktyczne warsztaty rozwoju intelektualnego

Ø      Sposoby pracy w grupie

Opis projektu

Dzień 1

Ø      Zajęcia organizacyjne – omówienie zakresu działań, przygotowanie podłoża pracy

Ø      działania integracyjne – zabawa sztuką , zabawy animacyjne, ogólne zapoznanie z grupą.

Ø      działania wprowadzające w temat warsztatów ćwiczenia

Ø      budowanie scenariusza interakcji

Ø      warsztat teatralny

Dzień 2

Ø      Działania integracyjne

Ø      Praca nad improwizacją 

Ø      Grupowe pokazy pracy teatralnej

Dzień 3

Ø      Praca nad małymi formami teatralnymi

Ø      Trening sceniczny

Ø      Przygotowania formy pokazowej

Ø      Warsztaty animacji

Ø      Warsztaty teatru

Ø      Próby programu scenicznego

Ø      Przygotowanie do prezentacji warsztatowej

Dzień 4

Pokaz warsztatowy

 

Opis

Ø      Koncentracja i uwaga: uczymy się podwyższania kreatywnej aktywności w momencie przekroczenia progu sali prób.

Ø      Wyobraźnia: uruchamiamy wyobraźnię m. in. poprzez  szereg ćwiczeń z nadawaniem przedmiotom i sytuacjom nowych znaczeń, ćwiczenia wyobraźni zmysłowej, ćwiczenia w orientacji przestrzennej, a przede wszystkim – przez improwizację.

Ø      Ciało: Wiele miejsca w moich działaniach poświęcam ruchowi – świadomości ciała, koordynacji ruchu, prawidłowego wykorzystania energii.

Ø      Głos: W pracy nad głosem zajmuje się przede wszystkim technikami emisji. Próbujemy odszukać naturalną siłę głosu. Działania z głosem rozdzielają się na pracę nad mówieniem i pracę nad śpiewem.

Ø      Działania partnerskie: Pozwalają na wykształcenie nawyku odpowiedzialności za drugą osobę, uczą współdziałania

 

Czas trwania warsztatów

       Zadania realizowane są według ustalonego czasu pracy przez autorów projektu.

W ciągu 4 dni trwania projektu wszystkie działania odbywają się w czasie 6 godzin zegarowych, w godzinach 10.00 –16.00   

WARSZTATY SĄ BEZPŁATNE!

 

Informacje: tel. 033 479 10 40, www.mdk.ox.pl , mdkskocz@poczta.onet.pl

 

 

 
 
  
   
 
   
 
   


 


 


 


 
 
 

 

o nas | oferta | aktualności | plan imprez | dni skoczowa | galeria | kontakt
Copyright 1999 - 2007 MDK. All rights reserved.