KONKURS FOTOGRAFICZNY
 

KONKURS FOTOGRAFICZNY
SKOCZÓW – MOJE MIASTO W OBIEKTYWIE


Urząd Miejski - Biuro Promocji i Informacji oraz Miejski Dom Kultury w Skoczowie, zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym pt.
„Skoczów- moje miasto w obiektywie”.
Konkurs adresowany jest dla mieszkańców Skoczowa. Prace będą oceniane w następujących kategoriach: Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie. Do udziału zapraszamy także osoby dorosłe. Oceny prac dokona powołane przez organizatorów Jury, które przyzna atrakcyjne nagrody. Prace oceniane będą w czterech w/w grupach.
Na konkurs należy nadesłać maksimum 2 prace formatu 20cm x 30cm (najbardziej zbliżone do formatu A4 - prace w innym formacie nie zostaną dopuszczone do konkursu). Do zdjęc (dotąd nie publikowanych) powinna być dołączona koperta zawierającą dane autora (imię i nazwisko, wiek, adres domowy, telefon, adres szkoły). Fotografie muszą zostać opisane: tytuł, miejsce i data wykonania.
Fotografie można nadsyłać lub dostarczać na adres: Biuro Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1, 43-430 Skoczów (I piętro, pokój nr 13,) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja br. Uczniowie mogą także składać swoje prace w szkołach, do których uczęszczają, a szkoły zbiorczo przekażą je do Biura Promocji i Informacji. Zwycięzcy zostaną poinformowani listownie bądź telefonicznie, a uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas czerwcowych Dni Skoczowa.
Nadesłane prace nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo swobodnego dysponowania nimi w formie elektronicznej.
Mamy nadzieję, że dzięki temu konkursowi młodzi adepci sztuki fotograficznej będą mieli okazję zaprezentowania swoich prac szerszej publiczności.

Ewa Bojda, Biuro Promocji i Informacji
Robert Orawski, dyrektor MDK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
   
 
   
 
   


 


 


 


 
 
 

 

o nas | oferta | aktualności | plan imprez | dni skoczowa | galeria | kontakt
Copyright 1999 - 2007 MDK. All rights reserved.