ONLY BRAKE SKOCZÓW 2005

 

ZAPRASZAMY NA

"V Hiphopowy projekt: Only Breake Skoczów 2005"
5 listopada 2005 r. godz. 16:00

1. Organizatorami turnieju jest Miejski Dom Kultury w Skoczowie,
2. W turnieju biorą udział tylko zespoły breakdance - min. 3 osoby,
     max. osiem osób.
3. Rywalizacja: bitwy breakdance aż do wyłonienia zwycięskiej ekipy.
    • ograniczony czas walk podczas poszczególnych rund (10 min)
    • podczas walki niedozwolone jest "uderzanie" przeciwnika (grozi to
       dyskwalifikacją grupy)
    • wszystkie sporne decyzje odnośnie przebiegu walk rozstrzyga jury
4. Start godz. 16:00. Wcześniej każdy zespół ma prawo do rozgrzewki i
     próby.
5. Zespoły będą się prezentować w sali widowiskowej MDK, na
     specjalnie wyznaczonej do tego powierzchni.
6. Jury oceniać będzie: technikę i choreografię, dobór muzyki, bogactwo
     i różnorodność figur i układów tanecznych, stroje oraz ogólne
     wrażenie artystyczne.
7. Zgłoszenia do udziału w Turnieju przyjmuje do 24 października br
     Miejski Dom Kultury w Skoczowie, ul. Targowa 26, tel. 479 - 10 - 40
     lub mdkskocz@poczta.onet.pl W zgłoszeniu należy podać nazwę ekipy,
     miejscowość, ilość osób startujących. Zespoły mogą się zgłaszać
     osobiście, telefonicznie lub listownie. Obowiązuje akredytacja w
     kwocie 15 zł, którą należy wpłacić do 24 października na konto
     Miejskiego Domu Kultury w Skoczowie, ul. Targowa 26 w Banku
     Spółdzielczym w Skoczowie
     nr 70 812600070008128520000010 z dopiskiem "BREAK".

8. Dojazd: - We własnym zakresie. Zespoły, które nie zdobędą nagród
     otrzymają zwrot kosztów przejazdu.
9. Nagrody: I miejsce 600 zł, II miejsce 400 zł, III miejsce 300 zł,
     najlepszy b- boy 200 zł, nagroda publiczności 200 zł. Pozostałe
     grupy otrzymają dyplomy i zwrot kosztów przejazdu.
10. Wjazd: 5 zł. Ekipy bezpłatnie (skład + 2).
11. Jest to turniej fair play.
12. Jury zastrzega sobie prawo do zmian w organizacji samego
      turnieju


>>  HISTORIA TURNIEJU  <<

POZDRAWIAMY
Miejski Dom Kultury w Skoczowie
Robert Orawski

 
 
  
   
 
   
 
   


 


 


 


 
 
 

 

o nas | oferta | aktualności | plan imprez | dni skoczowa | galeria | kontakt
Copyright 1999 - 2007 MDK. All rights reserved.