» Twórcze piętro
» Sala widowiskowa - Pod Pegazem
» Teatr Elektryczny
» ARTadres
» Warsztat muzyczny
46 Dni Skoczowa


 

46. Dni Skoczowa

31 maja - 2 czerwca

Zapraszamy
na skoczowski Rynek!

 

MIEJSKIE ??WI?TOWANIE TRWA OD ??REDNIOWIECZA!

ESTRADA NA RYNKU

31 maja (pi?tek)
III ZLOTOWA MAJÓWKA 2013
organizator: LO w Skoczowie


15.00 II Turniej sportowo-rekreacyjny SKOCZ DO SKOCZOWA o puchar Burmistrza Miasta
17.00    du??y i ma??y BIEG PO ZDROWIE pod patronatem Centrum Zdrowia Medikool i SFI „Ogólniak”, (rejestracja na rynku 15 min. przed biegiem)
17.00 wyst?py m??odzie??y z LO w Skoczowie oraz skoczowskich formacji tanecznych
18.00 PERFORMANCE – zespó?? pop-rockowy
19.30 WYREMFUNK
autorski projekt muzyczny Szymona WyrembakaImprezy towarzysz?ce:  
- wystawa kronik szkolnych
- kronika zLOtu (rejestracja absolwentów LO)
- wystawa fotograficzna „I LOve LO”

1 czerwca (sobota)

14.00 uroczyste otwarcie 46. DNI SKOCZOWA
- polonez licealistów i mieszka??ców Skoczowa
- wyst?p formacji tanecznej REEDYCJA
14.30      prezentacja artystyczna Domu Dzieci i M??odzie??y w Trzy??cu
15.00  BOHATEROWIE AKCJI - program interaktywny dla dzieci
16.00  prezentacje zwyci?zców Przegl?du Artystycznego Przedszkoli i Szkó?? Gminy Skoczów FACE LOOK
19.00  ILLEGAL REFLECTION – zespó?? rockowo-bluesowy

 

 

20.30  REDAKCJA – zespó?? ryk and rollowy
22.00 prezentacje multimedialne:
- ??redniowieczne dokumenty miejskie Skoczowa
- zdj?cia uczestników warsztatów fotograficznych z MCK „Integrator”

 
2 czerwca (niedziela)

16.00  Orkiestra D?ta ECHO ADWENTU – hymny i marsze
17.30 „Zuzanka i utopce”- teatrzyk w wykonaniu uczniów z SP nr 7 w Pogórzu
18.00  THE CHANCE – znane przeboje w wykonaniu finalistek II edycji programu X Factor

 

THE CHANCE - wiecej informacji

19.30  Claudia i Kasia Chwo??ka, Andrzej Mi?? – ??l?ska biesiada & kabaret

 

 


Dodatkowe atrakcje (Rynek):

sobota:
9.00 - XIV Mistrzostwa Skoczowa w Rzucie Beretem (organizator: MCK „Integrator”)
10.00 – Harcerska Gra Miejska (organizator: skoczowskie dru??yny harcerskie)
niedziela:
14.00 – nauka techniki nordic walking (organizator: Klub Nordic Walking „W??óczykije”)
14.00 – degustacja zdrowej ??ywno??ci (organizator: ChSCh - Filia w Skoczowie)

sobota, niedziela:
- „Dzieje skoczowskiej Ochotniczej Stra??y Po??arnej na przestrzeni 140 lat” – wystawa w galerii ARTadres
- kulinarne prezentacje Kó?? Gospody?? Wiejskich skoczowskiej gminy
- warsztaty pokazowe z filcowania
- mini weso??e miasteczko na Ma??ym Rynku

Imprezy towarzysz?ce:

- Ogólnopolski Zlot Pilotów RC FPV (30 maja – 2 czerwca, Kaplicówka, organizator: Grupa Modelarzy Lotniczych)
- „??redniowieczne dokumenty miejskie Skoczowa” – wystawa zbiorów po konserwacji (31 maja – 30 czerwca,  Muzeum im. Gustawa Morcinka, organizator: UM w Skoczowie)


1 czerwca:
10.00 Otwarty Turniej Bowlingowy o Puchar Dyrektora SOSIRu.(Kryta P??ywalnia „Delfin”, organizator: SOSiR)
11.00 pokaz modeli zdalnie sterowanych grupy modelarzy RC DRIVE SKOCZÓW (Skate Park, organizator: RCDS i MCK „Integrator”)
12.00 pokaz stra??acki – po??ar (przed OSP, ul. Cieszy??ska, organizator: OSP)
12.00 - 17.00 II Dni Techniki Kolejowej (dworzec PKP, organizator: Koleje ??l?skie)
15.00 „Najszybszy zjazd rur? na czas” (Kryta P??ywalnia „Delfin”, organizator: SOSiR)
18.30 pokaz stra??acki – wypadek samochodowy (przed OSP, ul. Cieszy??ska, organizator: OSP)

2 czerwca:
10.00 Miejsko-Gminny Turniej Pi??karski Trampkarzy „Tryton Cup 2013” (Stadion Miejski „Beskid” im. Rudolfa Kukucza, organizator: KP Beskid Skoczów)
9.00 Turniej tenisa sto??owego dzieci i m??odzie??y o „Puchar Burmistrza Skoczowa” (SP nr 1)

 

 


Operator Gazoci?gów Przesy??owych GAZ-SYSTEM S.A. jest spó??k? strategiczn? dla polskiej gospodarki, odpowiedzialn? za przesy?? gazu ziemnego oraz zarz?dzanie najwa??niejszymi gazoci?gami w Polsce. Do 2014 r. GAZ-SYSTEM S.A. wybuduje ponad 1000 km nowych gazoci?gów przesy??owych. Najwa??niejsze z nich powstan? w pó??nocno-zachodniej i ??rodkowej Polsce. Rozbudowa sieci gazoci?gów mo??e stanowi? wa??ny element Korytarza Gazowego Pó??noc-Po??udnie ???cz?cego terminal LNG w ??winouj??ciu z planowanym terminalem LNG w Chorwacji poprzez infrastruktur? przesy??ow? krajów Europy ??rodkowej. Inwestycje zrealizowane przez GAZ-SYSTEM S.A. w 2011 roku oraz us??uga wirtualnego rewersu na gazoci?gu jamalskim stworzy??y techniczne mo??liwo??ci importu do Polski ponad 3,3 mld m sze???. gazu rocznie z nowych ??róde?? (ok. 30% obecnie realizowanego importu).

czytaj wi?cej o sponsorze

_________


Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Organizator: Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie, ul. Mickiewicza 9, tel. 33 479 10 40, www.mck.skoczow.plWróć | GALERIA
Polecamy

Wyszukiwarka
Poprzednia strona MDK - ARCHIWUM

Partnerzy


Copyright © 2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Created by Patryk Kłoda pat15.net Patryk Kłoda - Strony www, serwery, domeny, Cieszyn, Ustroń, Skoczów, Wisła