MISYJNA OTWARTOŚĆ NA UKRAINĘ

            

MISYJNA OTWARTOŚĆ NA UKRAINĘ

  

Po raz kolejny (40-sty!) Warsztat Sztuk – oddział Miejskiego Domu Kultury – zaprasza na wystawę. Tym razem w galerii można zapoznać się z bogato przedstawionym na reportażowej fotografii życiem Romów na Ukrainie, a dokładnie na terenach zwanych Zakarpaciem. Wystawa obrazuje ogrom biedy, brak podstawowych środków do życia – takich, jak: woda, leki, czy odzież, jak również i walkę z tą biedą, którą podejmują mieszkańcy. Romowie z tamtejszych wiosek (Mukaczevo, Domboki, Velkie Lucki, Barkasovo) niejednokrotnie jednak nie widzą możliwości poprawy ich egzystencji trwając w niej bez większych zmian. Każdą naprawdę widoczną zmianę na lepsze zawdzięczają misyjnej ingerencji Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego. Jego członkowie organizują wyjazdy w tamte rejony spiesząc Romom z pomocą w szerokim zakresie. Oprócz żywności, odzieży, koców, artykułów szkolnych dzielą się z miejscową ludnością Słowem Bożym.

     

            W dniu otwarcia wystawy – 26 maja – członkowie BSM opowiedzieli gościom wernisażu swe wrażenia. Paweł Bruzda zwrócił uwagę na wszelkie zależności, okoliczności i często niewyobrażalne realia, będące chlebem powszednim żyjących na Zakarpaciu Romów. Wypowiedź tą uzupełnił osobistymi odczuciami inicjator wystawy – Jan Szczypka. Po przybliżeniu tematu zrodziła się chęć zorganizowania koncertu charytatywnego, z którego dochód przeznaczono by na najpilniejsze przedsięwzięcie - budowę studni w pitną wodą.

  

            Wszystkich zainteresowanych misyjna działalnością wśród Romów, niesieniem im pomocy, a także wnikliwym poznaniem tego tematu zapraszamy na wystawę, która potrwa do 22 czerwca. Zwiedzać ją można od wtorku do piątku w godz. 14:00 – 18:00, a także w tych samych godzinach podczas Dni Skoczowa (8 – 9 czerwca). Ze względu na edukacyjny charakter ekspozycji zapraszamy w sposób szczególny szkoły. Termin i godzina wizyt klas do uzgodnienia pod numerem: 033 4579 16 69.

  

Julia Broda

 

 

 

 
 
  
   
 
   
 
   


 


 


 


 
 
 

 

o nas | oferta | aktualności | plan imprez | dni skoczowa | galeria | kontakt
Copyright 1999 - 2007 MDK. All rights reserved.