Gi wiiitRGih="543" height="20" background= "graph/main_nag1.gif" class="nags"> SPOTKAWOŚP 14 FINAŁrc="graph/spacer.gif" width="280" h32ght="8">07.09.18.01>td> iitRGih="543" height="20" background= "graph/main_nag1.gif" class="nags"> SPOWYSTAWA GRAFIKIrc="graph/spacer.gif" width="280" h30ght="8">07.09.12>l1>td> valign="20" backgr"280" h114e  s valign="20" ba19 round= "grap/p_p_sp> ekwidth="text" mę u- h="280" h1ckg <<  s valign"280" h114e  s < valign="20" ba19 round= "grap/p_p_sp> ekwidth="text" mę u- h="280" h1ckg <<  s valign"280" h114e  s Gi wi valign="20" ba19 round= "grap/p_p_sp> ekwidth="text" mę u- h="280" h1ckg G i wi Gi wi valign="20" ba19 round= "grap/p_p_sp> ekwidth="text" mę u- h="280" h1ckg G i wiGi wi valign="20" ba19 round= "grap/p_p_sp> ekwidth="text" mę u- h="280" h1ckg G i wiGi wi valign="20" ba19 round= "grap/p_p_sp> ekwidth="text" mę u- h="280" h1ckg G i wi Gi wi valign="20" ba19 r"text" mę u- h="280" h229e=bgcolor="#00000ghtcol.ginbac"n"color:barder: 1px solid #EF6D0ghtbardercolorl20" ba#EF6D0ghtbardercolordarkba#EF6D0gh valign="20" ba19 round= "grap/p_p_sp> ekwidth="text" mę u- h="280" h1ckg Gi wi valign="20" ba19 round= "grap/spacerp_p_sp> ekwidth="text" mę u- h valig>07.169"> < valign="20" ba19 round= "grap/spacerp_p_sp> ekwidth="text" mę u- h valig>07.186"> < valign="20" ba19 round= "grap/spacerp_p_sp> ekwidth="text" mę u- h valig>07.186"> < valign="20" ba19 round= "grap/spacerp_p_sp> ekwidth="text" mę u- h valig>07.167"> < valign="20" ba19 round= "grap/spacerp_p_sp> ekwidth="text" mę u- h valig>07.186"> <p onas> oferta> akpualaosci> imnoway> dni_hekim Ka> g zeria> kontakp> 1999 - 2007oMDK.PAll > s reserved.l able
BAJKOWO W MDK14.12.2006

  

BAJKOWE SPOTKANIE

 Miejski Dom Kultury w Skoczowie w sobotę 9 grudnia zorganizowalł dla najmłodszych „Bajkowe spotkanie z naszymi przyjaciółmi”, bohaterami czeskich bajek: Krecikiem, Sąsiadami , Szczudlikiem i Bagietką. W programie miały miejsce projekcje filmowe, ciekawostki  i łamigłówki związane z bohaterami, zabawa z mapą  Europy – dzieci poznawały kraj naszych sąsiadów. Całej zabawie towarzyszyły pluszowe maskotki ludzkich rozmiarów, które wsólnie z dziećmi świetnie się bawiły.

Dorota Noszka MDK

 

  

  

  

  

ŚWIĄTECZNY KONCERT21.12.2006

  

 

       

  

   

  

WYNIKI07.11.2006


 

WYNIKI

I Miejsce:
True Skill Rockers
(8 osób) z Mielca i Krakowa

II Miejsce:
Funky Masons  (5 osób) z Polic i Wrocławia

III Miejsce:
s.M.s Crew
(7 osób) z Rudy Śląskiej

 

Najlepszy B-BOY:
ex aequo Kleju i Frycek z True Skill Rockers z Krakowa i Leszczyn

Najlepsza B-GIRL:
Emilka z Wrocławia (Zerotrzydzieścidwa)

Nagroda publiczności:
IV miejsce + New  Shit Conection (8 osób) z Warszawy

 

Informacje o turnieju oraz zdjęcia: www.ox.pl

www.break.pl - relacje - only break

         

       

       

       

       

       

       

       

       

   

 

ZAPROSZENIE11.11.2006

  

ZAPROSZENIE DO REGIONALNEJ LEKTURY 

     

            Miłośnicy kultury naszego regionu uczestniczyli 7 listopada w promocji tomiku gwarowych opowiadań Mieczysława Peterka pt.: „Spóminki z downych roków”, zorganizowanej w Warsztacie Sztuk. W/w pozycję wszystkim zainteresowanym przedstawiła Halina Szotek, natomiast sam autor o zbiorku pisze następująco: 

„Spóminki z downych roków” stanowią kontynuację wydanych w 2002 roku, nakładem Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy, „Tatowych spóminków”. Zawarte tu opowiadania, napisane gwarą cieszyńską, dokumentują dawne życie i historię naszego regionu. Nie są one fikcją literacką, lecz autentycznym zapisem zdarzeń z przeszłości.            Mimo, że urodziłem się w Bielsku, w domu rodzinnym mówiono jedynie językiem literackim, dość szybko zafascynowałem się gwarą, głównie dzięki niedzielnym wizytom u stryjenki w Wapienicy. Tam, jako młody chłopiec, wsłuchiwałem się w ciepło, piękno i melodyjność mowy jej rodziców, rodowitych Zaolzian. W przyswojeniu gwary pomogły mi także praca mojego ojca w chórze robotniczym w Ustroniu oraz wizyty stryja i ciotek w naszym domu, podczas których mówili „po naszymu”.
         Zasłyszane historie oraz towarzyszące im słowa i zwroty głęboko zapadły mi w pamięć i zaowocowały spisaniem szeregu wspomnień z dawnych czasów, których drugą część oddaję do rąk Czytelników.
            Mam nadzieję, że pomogą one przetrwać bogactwu kultury Śląska Cieszyńskiego, aby pamiętały o niej i krzewiły ją następne pokolenia.”

         

            Mieczysław Peterek jest niezwykle barwną postacią naszego regionu. Poniżej zamieszczony rys biograficzny tego dokumentalisty, fotografika, górskiego entuzjasty, miłośnika historii i kultury Śląska Cieszyńskiego oraz Bielska-Białej ma niewątpliwy wpływ na bogactwo treści zawartych w „Spóminkach z downych roków”.

Mieczysław Peterek urodził się w Bielsku w 1925 r. Tutaj uczęszczał do szkoły podstawowej i gimnazjum ogólnokształcącego, którego dwie klasy zdołał ukończyć przed wybuchem drugiej wojny światowej.
           Podczas okupacji on i jego rodzina, powróciwszy z przymusowej ewakuacji, byli szykanowani za polskość i zostali wysiedleni z Bielska, tracąc cały swój dobytek. Przez pewien czas mieszkali u rodziny w Komorowicach Śląskich, lecz ponownie ich wypędzono i osiedli w Białej. W ramach akcji likwidacji polskiej inteligencji ojciec Peterka został aresztowany, wywieziony do Gusen i tam zamordowany.
           Szczęśliwym zbiegiem okoliczności znajomy Austriak zatrudnił piętnastoletniego wówczas Mieczysława w swojej fabryczce wyrobów metalowych, co uchroniło go przed wywózką do Niemiec i zapewniło minimalne środki utrzymania dla rodziny. Po wojnie pracował przez dwa lata w bielskim Urzędzie Miejskim, jednocześnie kończąc średnią szkołę administracyjno-handlową.
           Dla wyższych zarobków przeniósł się do Bielskich Okręgowych Zakładów Energetycznych, gdzie przez kolejne 36 lat pracował w służbach finansowo - księgowych. W 1982 r. przeszedł na wcześniejszą emeryturę, lecz nadal pracował, w niepełnym wymiarze godzin, w bielskim oddziale Państwowej Służby Ochrony Zabytków, fotografując i archiwizując obiekty zabytkowe.
          W tym czasie udzielał się społecznie jako członek Zarządu Oddziału PTTK, przodownik GOT i GON oraz członek kilku komisji oddziałowych. Przez 18 lat przewodniczył Zakładowemu Kołu PTTK, organizując wiele wycieczkowych imprez krajoznawczych, rajdów okręgowych i ogólnopolskich. Jednocześnie działał w Towarzystwie Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i Polskim Towarzystwie Filatelistów. Za tę działalność został wyróżniony wieloma odznaczeniami honorowymi tych organizacji, jak również złotymi odznakami „Za Ochronę Zabytków” i „Zasłużony Działacz Kultury” oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu „Polonia Restituta”.
          Opublikował wiele artykułów na temat historii, tradycji i kultury regionu Śląska Cieszyńskiego w książkach i albumach oraz na łamach czasopism, w których to wydawnictwach prezentował także swoje zdjęcia. Przez ostatnie 56 lat nieustannie fotografuje, ratując od zapomnienia resztki folkloru i istniejące jeszcze zabytki kultury materialnej regionu. Prace, będące efektem tych działań, prezentował dotychczas na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych, głównie w Bielsku-Białej, na Podbeskidziu i na Śląsku oraz na ekspozycjach zbiorowych za granicą (m in. w Anglii, Austrii, Niemczech i Szwecji). Kolejne wystawy są w przygotowaniu.

            Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do gwarowej lektury dostępnej w Warsztacie Sztuk.

Julia Broda


 

NIEZAPOMNIANE ARIE11.11.2006

 

NIEZAPOMNIANE ARIE
KONCERT OPERETKOWY

WYSTĄPIŁY:

IRENA STANIEK - SOPRAN KOLORATUROWY
INGA MADEJ - FORTEPIAN

 

     

        

28 października gościła w Miejskim Domu Kultury Irena Staniek, która zaśpiewała najsłynniejsze arie operowe, operetkowe i musicalowe przy akompaniamencie Ingi Medej–fortepianu. Licznie zgromadzona publiczność śpiewała i dobrze się bawiła z energiczną i pełną energii sopranistką. I. Staniek jest przykładem osoby, która w dosyć późnym wieku odkryła w sobie talent do śpiewania i do robienia międzynarodowej kariery. Na początek wygrała „Drogę do Gwiazd”, a obecnie występuje na wielu scenach w kraju i za granicą. Wszędzie przyjmowana jest z entuzjazmem.

Robert Orawski

 

UROCZYSTY KONCERT16.10.2006

 

W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II

    16 października 28 lat temu na Placu św. Piotra padły pierwsze słowa z ust nowego papieża – papieża Polaka – Jana Pawła II. Oznaczały one początek niezapomnianego w dziejach Kościoła i świata pontyfikatu. Aby uczcić tamto wydarzenie świętujemy już po raz szósty DZIEŃ PAPIESKI. Z tej okazji 15. 10. br. Miejski Dom Kultury zaprosił skoczowian do kościoła śś. Piotra i Pawła na uroczysty koncert. Utwory takich kompozytorów, jak: Vivaldi, Bach, czy Weber wykonała Orkiestra im. G. Ph. Telemana z Bielska – Białej, którą tworzą:

Anna Pierścińska – sopran Opery Poznańskiej
Renata Sadowska – organy i klawesyn
Magdalena Kania – flet poprzeczny
Maria Mikuła – wiolonczela
Piotr Sadowski – skrzypce.

Julia Broda   

       

       

 

OTWARCIE ROKU KULTURALNEGO04.10.2006MECENAS KULTURY 2006 ROKU 

Co roku skoczowski dom kultury przyznaje wyróżnienie MECENAS KULTURY. W latach poprzednich przyjęli je: Bank Spółdzielczy w Skoczowie i Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”. Wyróżnienie to jest skromną formą zwrócenia uwagi na firmy i instytucje, które pomagają skoczowskiej kulturze, żyją tą kulturą i życzą jej jak najlepiej. Jest wreszcie,  jak czytamy w pamiątkowym dyplomie: „podziękowaniem za wieloletnie wspieranie skoczowskiej kultury oraz za aktywizowanie wokół niej firm i osób chcących zmieniać świat, czynić go lepszym i piękniejszym”. W 2006 roku MECENASEM KULTURY została uhonorowana firma OPTIMAL. Uroczystość wręczenia odbyła się 7 października, na symbolicznym „Otwarciu Roku Kulturalnego” w MDK. Specjalną statuetkę odebrał prezes firmy Wojciech Tatka. Publiczność, w większości młoda, która wypełniła wszystkie miejsca w sali widowiskowej wysłuchała też informacji Roberta Orawskiego o działalności MDK, o jego osiągnięciach i zamierzeniach. Miłym akcentem wieczoru było wyróżnienie „ZŁOTYM PIÓREM” przez redaktora naczelnego „Południka” Macieja Kalarusa znanego skoczowskiego dziennikarza Kazimierza Raszki. Okazją do tego była rocznica powstania tego lubianego miesięcznika. Ozdobą otwarcia roku kulturalnego w Skoczowie był musical „Romeo i Julia” w wykonaniu zespołu teatralnego działającego przy MDK, a w reżyserii Marzeny Burligi dedykowany firmie OPTIMAL i wszystkim  tym, dla których kultura jest wartością nadrzędną.

Robert Orawski

     

     

     

 


DNI KULTURY ŻYDOWSKIEJ04.10.2006

 
 
   
   
   
   

ZESPÓŁ SENIOR01.10.2006


Działalność Zespołu Regionalnego ''Senior" w Skoczowie
uroczystość jubileuszowa 40 - lecia zespołu, 23 września w sali MDK

 

     Zespół Regionalny ''Senior'' powstał w Klubie Seniora w 1966 r. i liczył początkowo 30 członków. Założycielami zespołu były: Helena Girdwojn i Aniela Bolek. Gdy Klub zmienił siedzibę zespół znalazł miejsce w Międzyzakładowym Domu Kultury ''Tryton''.

     Kierownikami zespołu byli: Aniela Bolek, Marta Fiedor, Marianna Szczypka, a od 16 lat Stefan Krzempek.
Pierwszym muzykiem zespołu był Gustaw Wentruba. Potem jego dzieło kontynuowali kolejno: Stanisław Banszel, Gustaw Jaworski, Eugeniusz Chwastek, Stanisław Pasterny, Karol Kozieł, Edward Buchtyar i Franciszek Cebula.

 

    W latach 80-tych zespół przeniósł się do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury, a po jego likwidacji do Spółdzielczego Domu Kultury ''Wspólnota'', którym kierowała Helena Wajda. Z upływem czasu zmalała liczebność ''Seniora''. Dziś liczy on 18 członków.

  

   Zespół Regionalny ''Senior'' opracował ponad 100 piosenek ludowych oraz 12 tańców. Między innymi : ''cieszyniok'', ''błogosławiony'', ''chusteczkowy'', ''myśliweczek'', ''krzyżok'', ''spacerpolka''. Zespół opracował także inscenizacje związane z dorocznymi świętami, dożynkami, „Godami Żywieckimi” i kolędowaniem.
Wyrazem uznania dla zespołu są zaproszenia na cykliczne imprezy folklorystyczne jak: „Tydzień Kultury Beskidzkiej” w Wiśle, Żywcu, Szczyrku, Makowie Podhalańskim i Ujsołach. W 1987 r. zdobył II miejsce w „Godach Żywieckich” za kolędowanie.


      Brał udział w Ogólnopolskich Przeglądach Zespołów Amatorskich w Rzeszowie, Szubinie i Bydgoszczy, gdzie zdobył nagrodę redakcji czasopisma ''Życie i Zdrowie''. Od 1998 r. bierze udział w Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych ''Złoty Kłos'' w Zebrzydowicach, gdzie w 2005 r. zdobył II miejsce. Co roku prezentuje się na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Brennej. W 1995 r. zdobył tam wyróżnienie II stopnia, w 1996 r. III miejsce, w 2004 r. wyróżnienie, a w 2005 r. II miejsce.     Zespół uczestniczy corocznie w Dniach Skoczowa. Występuje na licznych imprezach organizowanych m.in. w Skoczowie, Pogórzu, Kiczycach, Pierśćcu, Wiślicy. Obecny skład zespołu: Józef Bąk, Marta Brudny, Bożena Cebula, Emil Cieślar, Bronisława Duda, Anna Fabian, Karol Kozieł, Stefan Krzempek, Stanisław Laskowski, Emilia Mroszczyk, Maryla Olszowska, Anna Pustelnik, Bronisława Smolarz, Anna Żylich. Kapela: Edward Szypuła, Rudolf Orawski (skrzypce), Franciszek Cebula (akordeon) i Henryk Bilicer (kontrabas).

 40 LAT MINĘŁO...

Od zawsze wielkim sentymentem skoczowianie darzyli regionalne pieśni, tańce i gawędy. Z tego też powodu nigdy nie brakowało chętnych by tradycje te pielęgnować i kultywować. Do grona pasjonatów swojskiego śpiewania niewątpliwie zalicza się regionalny zespół „Senior”, obchodzący 23 września jubileusz swej 40-letniej działalności. „Urodzinowe spotkanie” zorganizował Miejski Dom Kultury, zapraszając na uroczystość wszystkich członków zespołu, jego sympatyków, a także i pozostałych mieszkańców miasta. Na ręce kierownika zespołu - Stefana Krzempka gratulacje składali: starosta powiatu cieszyńskiego Witold Dzierżawski, z-ca burmistrza Skoczowa Jan Korzonek, ks. prałat Alojzy Zuber, przedstawiciele regionalnego zespołu „Wrzos”, założyciel ludowego zespołu śpiewaczego „Try-ton” Jan Chmiel, prowadząca dziecięcy zespół regionalny „Junior” z Pierśćca Józefa Ferek oraz dyrektor MDK Robert Orawski. Uroczystość upamiętniono rozdaniem okolicznościowych dyplomów. Jubileusz, mający miejsce w sali widowiskowej MDK, wzbogacił występ pierścieckiego „Juniora”. W chwilę po nim przyszedł czas na jubileuszową prezentację „Seniora”, która wraz z smacznym poczęstunkiem pozwoliła bawić się wszystkim gościom do późnych godzin.

Julia Broda


POŻEGNANIE WAKACJI13.09.2006WAKACJE POŻEGNANE W ROCKOWY SPOSÓB 

W rockowym stylu skoczowska młodzież pożegnała tegoroczne wakacje. 9 września w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury miał miejsce pełny mocnych brzmień koncert lokalnych zespołów rockowych. Wśród wykonawców znaleźli się: RESPEKT, URIM, MASTERS OF MIND oraz BATALION D’AMOUR. Szerokie grono zainteresowanych słuchaczy rockowych nurtów muzycznych miało okazję nabyć plakaty, koszulki i płyty wyżej wymienionych zespołów. Największym popytem cieszyła się nowa, jeszcze ciepła płyta „Psychotic” grupy MASTERS OF MIND. „Mettalicznie” grający chłopcy uzyskali też największy aplauz od bawiącej się publiczności. Kończące letnie lenistwo rockowe wydarzenie było, oprócz muzycznego nasycenia, przeglądem cieszącej się niezmiennym uznaniem mody. Goście koncertu dopracowaniem swego wizerunku zaostrzyli drapieżny i posępny klimat panujący na sali, współgrający harmonijnie z prezentowanymi utworami.

Kolejne rockowe wydarzenie muzyczne w Skoczowie zaplanowano na czas styczniowej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już czekamy!

Julia Broda

 

SPOTKANIE Z POEZJĄ04.10.2006

 

NASTROJOWE SPOTKANIE Z POEZJĄ

   

            Kobieta wielu zawodów, wielu zainteresowań i wielu osiągnięć – Małgorzata Szkolorz 9 października br. była gościem warsztatowych spotkań poetyckich. Zaprezentowała pełną wrażliwości poezję, ubraną w koloryt poszczególnych pór roku, będących dla niej niejednokrotnie inspiracją. Wcześniej bardzo rzadko ukazywała swe twórcze oblicze. Jej wiersze najczęściej żyły tradycyjnym „szufladowym życiem”. Jedynie mąż miał prawo uchylać drzwi do ich świata, dodać niezmiernie ważny dla autorki komentarz, coś poradzić. Kiedyś zasugerował, że owe wiersze trzeba pokazać innym, wydać. Do tej pory powstało osiem tomików o tytułach: „A-to-My”, „inBlanco”, „Confetti”, „dopełnienie”, „Echo”, „Forming”, „God et”, „Host-Most”, a cztery: „Punkt nie-od-niesienia”, Stan po-siadania”, „byłam” i „KrOpKi” jest w przygotowaniu do druku. Puńcowska poetka woli ten właśnie krok uczynić jak najprędzej, ponieważ twierdzi, że wiersze też mają swój termin przydatności i na swój sposób się starzeją. Po pewnym czasie poeta ma do nich zupełnie inny stosunek niż na początku po ich napisaniu. A może jest tak, że wiesze raz napisane nie zmieniają swego kształtu, sensu i klimatu, ale sam twórca się zmienia, rozwija swe liryczne umiejętności, które mają wyraźny wpływ na pryzmaty takiego lub innego widzenia danej poezji?

   

            Powyższe, trochę filozofujące spostrzeżenia, nie stoją jednak absolutnie na przeszkodzie odbiorowi wierszy Małgorzaty Szklorz. Z tego też powodu zachęcamy do sięgnięcia po nie, a na zaostrzenie czytelniczego apetytu proponujemy poniżej jeden z nich.

 

 myśli spłoszone 

oplotłam Cię pnączem umyślnego
połączenia błękitu twoich oczu
z moją zielenią

oplotłam Cię ukradkowym
spojrzeniem znad
przeciętnych myśli o tym
ile barw chciałoby powstać
z pomieszania zieleni
z błękitem

odpowiedziałeś mi
wzrokiem zamyślonym
dokładnie na ten sam temat

 

Wiersz pt.: „myśli spłoszone” pochodzi z antologii wierszy poetów ziemi cieszyńskiej „Podwieczorek z metaforą”, wydanej przez Miejski Dom Kultury.

Julia Broda

     

 

BARDZO UPRZEJMY POETA07.09.2006

 

BARDZO UPRZEJMY POETA

„Picheta jest poetą sensu. Z zasady nie używa przesadnej ilości słów, których może być za dużo, dochodzi do gołego sensu (...). W efekcie w jego wierszach ZNACZY każdy wers i każdy składnik wersu. Razem tworzą całość, która uderza jak kamyk w skroń. Celnie i ostrzegawczo (...). Osiągnięcie takiego efektu jest możliwe tylko przy bezwzględnej świadomości celu, do którego się zmierza. Żeby tak pisać potrzeba jasnego spojrzenia i wielkiej dyscypliny (...). Krótkie, bardzo krótkie wiersze Pichety dotykają wszystkiego, co ważne – Miłości, Życia, Śmierci – czasem lekko i z wdziękiem, czasem mocno i zgryźliwie (...).” – pisze Maria Trzeciak w recenzji tomiku Jana Pichety. Aż trudno uwierzyć, że po tak wielu latach uprawianej krytyki nie tylko poetyckiej wyżej wymieniony autor wydaje dopiero swój pierwszy tomik. Patrząc jednak na efekt zarówno ze strony poetyckiej, jak i graficznej, jest się w stanie od razu usprawiedliwić wszelkie przesłanki generujące ten fakt. Zbiór wierszy zatytułowany, jak się okazało nie przez samego poetę, „bardzo uprzejme wiersze” jest wyważoną porcją metafizyki, erotyki, błyskotliwych porównań znaczeniowych, ale i też słowotwórczych, jak również ironii, efektownej, ale nie efekciarskiej elektronicznej formy komunikacji oraz wyważenia, zwięzłości i symbolizmu, cechujących aforyzmy i haiku. Jedną z cech budujących właśnie taką, a nie inną atmosferę opisywanej pozycji jest pokora wspomagana przez doświadczenie, dystans i rozwagę. Przejawia się ona choćby w uznaniu nadanego niejako „z góry” tytułu, ale też w podejściu do prozy codzienności jako do dobrego tematu na wiersz. Stąd też wiersze Pichety nie są dumne z dorobku ich twórcy, nie wywyższają przez swój pryzmat jego osoby i tym samym nie czynią z niego innego człowieka od tego, którym był do tej pory.

           

            O wierszach, sieneńskich zwyczajach, własnym krytycyzmie mówił Jan Picheta na poetyckim spotkaniu w Warsztacie Sztuk 4 września. Nie zabrakło też tematów poświęconych bielskiemu, najpierw wojewódzkiemu, a od 10 lat Ogólnopolskiemu Przeglądowi Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa”, którego jest pomysłodawcą. Autor „bardzo uprzejmych wierszy” wspominał również swą pracę redakcyjną z „Gazetą Czechowicką”, „Głosem Żywiecczyzny”, „Ziemią Żywiecką”, „Gazetą Samorządową” w Żywcu, pszczyńskim „Twoim Zdrojem”, „Informatorem Kulturalnym Województwa Bielskiego”, „Gazetą Prowincjonalną”, „Gazetą Krakowską” i „Czasem Krakowskim”, a także współpracę z miesięcznikiem „Śląsk” w Katowicach. Nie zabrakło również kilku zdań na temat pracy w skoczowskim KS Beskid, gdzie pełnił w latach 1984 – 1990 funkcję trenera. Obecnie także związany jest z tą profesją, którą realizuje w BTS Rekord w Bielski – Białej, będąc dodatkowo rzecznikiem tegoż klubu. Poniedziałkowe spotkanie stworzyło płaszczyznę do licznych wspomnień szczególnie dla tych gości, którzy swój poetycki warsztat doskonalili pod kierunkiem Jana Pichety. Tymczasem możliwość zapoznania się z jego poezją stanowiła doskonałe zwieńczenie tych wcześniejszych relacji, dzięki czemu zdarzenie to wpisało się bardzo oryginalnie i wyraźnie w historię poetyckich przedsięwzięć Warsztatu Sztuk.

Julia Broda

 

FRANCISZEK JÓZEF13.07.2006                

CESARZ PO 120 LATACH ZNÓW WŚRÓD SKOCZOWIAN 

Podobnie jak przed 120 laty cesarza Franciszka Józefa I witały wiwaty mieszkańców Skoczowa. 8 lipca wybrzmiały również raporty składane przez komendanta Straży Miejskiej – Artura Tyrnę, pełniącego obowiązki nieobecnego komendanta Policji - Tomasza Koniarczyka oraz burmistrza Jerzego Malika. Przejazdowi cesarskiemu towarzyszyły damy dworu, muszkietnicy Cieszyńskiego Bractwa Kurkowego, a także członkowie regionalnego zespołu „Senior” w ludowych strojach. Na Kaplicówce Najjaśniejszy Pan, odgrywany jak i w roku ubiegłym przez Tadeusza Wojackiego, podziwiał z altany skoczowską panoramę w towarzystwie Jana Warcengi. Tym razem w rolę legendarnego skoczowianina wcielił się Maciej Wilanowski. Popołudnie przepełnione wiedeńską muzyką w wykonaniu Orkiestry Salonowej Hilarego Drozda oraz Kameralnej Orkiestry Dętej MDK pozwoliło zakosztować nastroju lat minionych. Stworzyło także okazję do zaopatrzenia się w pamiątki związane z cesarzem: kufle, kubki, filiżanki, plakaty, pocztówki, a także tradycyjne skoczowskie pierniki. Nie zabrakło też walców, za których zatańczenie można było otrzymać okolicznościowy certyfikat. Atmosferę cesarskiej Austrii profesjonalnie przyw odgrysem iie/006_jecia/fA">&neizacje zwią zmierzię poe ąbr> wcelkim, Ży wkiego, co ważne ne z cesarzocztówksSztuąiszka Józefa I witałyLeebulaMa ce

Julia Broda

   

GET="_blank" HREF="zdjecia/franciszek/001.html">     

A TARGET="_blank" HREF="zdjecia/poetycszek/001.html">     

A TARGET="_blank" HREF="zdjecia/poetycszek/001.html">      GET="_blank" HREF="zdjecia/franciszek/001.html">     

td widt width="543" height="20" background= "graph/main_nag1.gif" class="nags"> SPOTKATOMIKĄ13.07.21.l">td>


<

5p;

 

b>NIE Z POEZJĄarcengIERSZAMI

            PowyżsKowali h włniejszych reącje te pęki Dom Kultury, zapr wksSz doskzocztówkapisao: Stayszenia ićw ziemi ju alikaalnego pwta'', Bractwdi
w pamine woratal, comiwilęspłoory. ideiało osie Warcengii wiersz. Stądyych może bpracyaz b;Seniornokrotnie i̶wywyższaa praarzfascynraz wup> ąych zmbolkrajo zmi ry. pocztówk osie211; Arturaw rogła idarnego 1; Arturaz uśm/003u k, Mg1;, któregwiek Wojewóacji R licze stcyjną z &#rki komsrkowzaty Szkloriego o djr wierszierszach, sraszawany, jak 2;Podwieczorek z metaforą”, wydanezając na prozy tować nastnnie, emiku rdowystu nie,ześniości poezj. Odliwagrający cj, jeeglądeaniu do z dDo ę Nać kęeważdkr Broa płyt w wykoerę opisywentem sko któwskj kufńów, arcześniine kłasnye tradycyscyplinkr iie wżolicznym kę cńskiej ̶r wnajch wła niezmie Kae prrown niok'', eneruwk lud Onaao: Stayturarudn przeds Jana PwzrNa rz smacznwgłębiswego amiątniczuręażne wał, licest pomtniejszychPwzrksS duką&#ylniczego ka ry. naj. Pozejckiej, jak pocztówkjest pju alj mie211oj”

 

          PowyżsWek zrszzy kwidacpczespołpiałkowe u (l"> 07yła )pocztówknych bie ych mi iiemost pzi widną Wtacie Sztuk 4 wrzenie st spłoszoystkim gcr wydaj18 cznośckh słuchay zatytu smacznji czasą,wywyższa Autorównież ironiikim gościieresowanych słumi wymienywyższany autoąji jestązabrakło tzanyak 2dczenie, dńany jest przedszało osi swego Jana ,obku bulturach, srase współpranyak 2 wykoeyday cjmi gł irelskiohawanjskiie stwoa. Swoisteami, d poetyckiej wyże uaje z &#kosznicztworzy zatytułnajch właojacamiąt#8222;Seniorczorek z mstrzorą”, wyda Miejskiagdal, ężawsoberokuKły datof Koniarczłim̶owiązsmacy cój spe), Fraeśniiniu OrkiesBrudyk 2 wykoPgawczo

 

          PowyżsWich członkresowanych słuchapięknliczdbimym wtwórcrnikisa Wojewózając nasięgniiego Domu Kultury miał ,tatu Sztuk.

nye tradycyscypznościowyturaęciaarnmbolkk l takżpełnił;Podwieczorek z metaforą”, wydabędąc dodłniłdoierśnylniczego om., Śmk r wkmnwżosali kryienywyższości poezję, dtycznia sistnnie, ej, jak pniczur

-4">C: 1> ; /p> -fomily: Times New Roman Julia Broda

/p>


           

dt width="543" height="20" background= "graph/main_nag1.gif" class="nags"> SPOTKAROMEO I JULIsrc="graph/spacer.gif" width="270" h32ght="8">13.07.20.l">td>

CES2">Teajealności wła ezwzgiego Do Kulturoniarc, zapr zowie zaplantawiciele kzocztówltuika zy

racę iczyno-musical&#ylspiczakl pt:  quot;RomeryźlBroda quot;cyscyplnnie17 zdarwcel,j sdeskłas acjeyozwo.

ęiie eżysa HelenayscypMe to a

       

A TARGET="_blank" HREF="zdjecia/poetyc13mer_jrodatml">     

A TARGET="_blank" HREF="zdjecia/poetyc13mer_jrodatml">     

A TARGET="_blank" HREF="zdjecia/poetyc13mer_jrodatml">      A TARGET="_blank" HREF="zdjecia/poetyc01mer_jrodatml">   

dt wiA TARRGth="543" height="20" background= "graph/main_nag1.gif" class="nags"> SPOTKADNIOWIAN&nbsrc="graph/spacer.gif" width="270" h3ight="8">13.07.2006">td>

<

CESARZ39 DNIOWIAN&nbs TO JUŻ HISTORIA!>

 

 Tjne skoczop clami, d swegh Skowa Jan Kołnione wiedeńtrzymDęte widowispierś#8222konkurs#8222konkurencjwiecs nye tradycyscypujemyjestwieckrodnarn nyy!

> 9_lnn_sa. 8 lip

  < SPOTKAPIERNIKsrc="graph/spacer.gif" width="280" h36ght="8">07.09.21.l">td>

<

style="color:/p> -4">C: 18

style="color:/p> -4">C: 18

style="color:/p> -4">C: 18

j spekim KS Besryżks h1>p class="MsoNormal" style="center" style="text-align:center"> ;odne-="303":150% style="color:/p> -4">C: 18 ; odne-="303": 150%

 Zając nasiękich członkregoegusRinpotkatjnym Ronksekim KS Bchapi. Nieórych moak wsię ąacamiąt#8222;SeniorCuki. Ni;, wyda Mieysryżksę, dtycznczne wakayegl Skowa. 8 lipcNu alminionycastołpiia długo leniącje te pękpi. Niej Auąa uderzab doświa u jakl Miejćadycmogłaarzchlubą Torunnie; ArturastoObecgości,kładanpecyfh wspomniypi. Z ry. wodu r w Syk 2i Dom Kultury, zapr oetyckisSz doskzwpe),e ićwdawie yach, wkpi.karnmckowtryt Hila Bractwredaną Wich członkresowanych słuchaię poetąksekim KS Bchaoetycki. Nieórbrds8221ięgnie wieromni rówż nabezaośro ego /yw aforyzrwiel cuki. Ni jak róh moakli sięć było oj jedennye am Kulomskładanż pkiomniypi. jutów smacch eo sięwiiczmiątcuki. Ni Do tej po rzecsferrczasą ry. n/00ności jy. inaugur#82indodanalnie i wlminiontu, senyapi. Nieór!

;odne-="303":150% PIERNIKs W TRADYCJI CUKIERNICZEJOWIAN&nbSKICH RODÓW:r/b;

&nbs;odne-="303":150% C:10 ;odne-="303":150% <

&nbs;odne-="303":150% C:10 ;odne-="303":150% <*Dswumli teżn Bractwdi

;odne-="303":150%

i width="543" height="20" background= "graph/main_nag1.gif" class="nags"> SPOTKAWIECZÓROWIAN Ksrc="graph/spacer.gif" width="280" height="8">07.09.20.l5>td>

<

CESARZ quot;Wek zrszSianina wctae;quot;c20wyraa td> /p>

   A TARGET="_blank" HREF="zdjecia/franciwianina wckatml">
A TARGET="_blank" HREF="zdjecia/poetycwianina wckatml">   A TARGET="_blank" HREF="zdjecia/franciwianina wckatml">  p class="MsoNormal" align="text-align:justif y;text-">Wykonaidowispróżswegołaojacamiańców mż na u alj gm..).w td> ebiegłli sazł składanię; Iro a    A TARGET="_blank" HREF="zdjecia/franciwianina wckatml">
A TARGET="_blank" HREF="zdjecia/poetycwianina wckatml">   A TARGET="_blank" HREF="zdjecia/franciwianina wckatml">

TARA TARp class="text-align: center">  SPOTKAWIELKA MAJÓWKsrc="graph/spacer.gif" width="270" h3ight="8">13.07.25.l5>td>

<

CESARZWIELKA MAJÓWKs

     

          PZcyscypzno zi wk ln udsię nacę i&y sHuba , Lucynrącercz, Nkoloda&uei ndenttion: none; grayrodnei ndentgrayrodne: ngle" href> http://www.mdk.ox.pl/ Julia Broda

     

 

SPOTKAWARSZTATA07.09.29.l5>td>

s="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"> CESARZWARSZTATA

„K: Stae, rsieb rolęyraows nie stworzkiej wyże ztacie Sztuk 4 wrzerofesjozeb przo i erę opiszetzanyak 2dczenie, dń, dtyuć a czterkcła pełki go koktórWie atu ypuorą̶ go kouchay& u a Wojewó ności j WRu. G warsztatowych órp tejkach. Nzieln PiotraoniarDudek. entowała pełn onic swortuzinkersze trzeb,dzi z ann fa doświa Jana P &;Czasemej ża „P jeden towała poniżez ny zatytuPiotrz uudkarónasi/p wła 8 foryzyraatatowych yckiej, jak

„Broda

Podobnp styli A TAR*** ARęrą ościctkatowr Bri grzwiel#8221.r> APo dwh zmestu 1984 r> Aarjśrojuswoą.r> ASednac sę, dnóżar> Amóceba
oetknym,Msokbr> inikier> ;Czasemtado te21;, Rp>   ;ndent:35.4pt"> „/p>

A TARfontA TARG SPOTKASEANS FILMOWYrc="graph/spacer.gif" width="270" h32ght="8">13.07.05.l5>td>

s="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"> CESARZMAJOWY&;CzasemeĘDROWIEC;, Rp>/p>  G

 

          PP uwierzżisao: Staysi Dom Kultury, zapr zowie zaplanm warłiem moezjąojewó, niezofujmórpfabul sk pziAm KulS BowiąKPoni Fujmowspoł;CzasemKlaps;, wydabędąc w Chybiua; Arturaszka JózefaDzidejawiojerenapoezjąi komsrzezjąfujm P „KrOpKiWędjonaec;, wydabrawoaęnoścpc8 2wyraa rpimli ki s;CzasemPodhale;, wydanepełniłędąc widzaplanm ę do zaoi tyionceria sićąfujmowcarówezjąuwagrWojewóo /yw towała pełDowiązkspraase współpria być ngniojewóoyskusjia uderzawyy jesłz jegopołpęojereni

              O wierszfujmcerEdyta enchurztć potzeoju lęph wło &;Czasemeędjonaec;, wydabtjąojewózziałeśrooceż pamraruika zciouych możłobyac yachiężyć iinioncg cesarsólniuiel ieresy cozć iiuni Razytepotka, a Pwy udzi drogę zaostrse wiy96 rzenki. Pżnz swój prieb pcsowrygę w iągaawiofespoma(ąt#8222ry. rwlwóPiotraMnchjusca)pcwlkal licpołmbazucapfałtyt spotkaoetkr Snni. Ch fa p wćówezjąnoścpc8 rpuiczlnkrytykhudzirchii Nie zabarzodłnwiecw okaw. Nierzenki. Pżnlj grony pzez jegoż rapor:ayscypMegda -ceż pziu stcstu5.4pkarówy. naikiemok 2DłDnilnye tradycyscypPiotrglądeajztuklawiofespomazwdawieojachu5.4 plmosfC składawiofespoego jMegda nazpraami, dyślonką&#e ttwie?fC szdociekładae zioncć nony pza wcże byuno zzu ór?G

 

            O O #8222w"> ruiuso inn opieromtniniowywyturodpiałeś m. Fujmachych m cesarsncznzapewesarzściowymołegawcąwiececwątpi poezjomiwiw"> ruiuso esarsusiit zściowymołodrysennwiecbiblijn nyłnajc r zoni Wojewów
modnŻy el doaph Przy. rkiemyy stktórWbylieformy iaoetyckoli/yw Dej.;, Rp>

Julia Broda

A TARfontA TARG Gi width="543" height="20" background= "graph/main_nag1.gif" class="nags"> SPOTKAKSIĄŻE ALBRECHT KAZIMIERZ WOWIAN&nbsErc="graph/spacer.gif" width="280" h15ght="8">13.07.05.l5>td>

CESARZp stylider="0" src="zdjecia/franc.albr003_.JPGh="450" hei1ht="59"> s="MsoNormal" style="text-align:justify"> p styltyle="color:/p> -fomily: Verdana" size="5">BAR2p;       aoetycUp> zsłacami11> 07. 1738 óżkw Mzsitzburg ckołda oejeeglmazmarkzocztó10> 01> 1 &# óżkw Wio uewBkż iynlicAugus&# IIIie wlcji -822dziyscypMeetko I wiy ircyaęciżntrii 87 r poeta swspołRa2 w ojewów
mf trenecwoje zorówniapoli/yw Dy8987 rkwy Cieu 1766różn wykol Snnł jego pircyaęciżną Trzeą Kry>&y ą, uPonutoąjcórrą foryzem: kuilareMeetkoTanycyewBkż te ne z etafor, Życia,ne &ówtycznforyz oryginrzadk znie tało. Zwykr>mogo efturaotop9cNa K ojewóoecydpełny nej śwy dowystyw DezabradługoopołśPonu11; Miłośc31> 05żn wyko1766różn; Miłoścem: kuilKołnio nie a K stao ńskiego do dobesarsnieiał zyl 1 li ja6 rręcrzeowl Skocz. O, którr poeu Albr003_aoniarcozi. Żeblądeająłu, aleraęci82a2Sae z-ńskiego ł>

/p>

&nbsI35.4p" size="fif"="Verdana""5">BAR2p;    aoniarcsiądycAlbr003_a tej oryginresowanych słuPwzrksSlicwnej,yw którWojewócskiego Bd umłudniwój pzakupyych wspomniłktórWojewószlłase pcskiego go tearaęcążęcrz(Kompomańskiego a)składałnaw Dniajegopoi, kdamy 87 rstksunzeczne wiermr poeta udwooo niezmiruzyło płaćzralompozyńskiego n toiżniona swe l włeo niezmigobyldamsrko rwlesarzrwny n, dyślrwlei tsy. iaeowliczyn Wojewózaespoy. hut catm wtU poeteu (177# óż)>

„ltyle="color:/p> -fomily: Verdana" size="5">BAR2p;Zeowie zap ŻywieckisSzćraęci82a2zy jesłz jlnie dla tyckolo7> 05żn1756,nkieayotołesarsnietyl rpimmoopo przepew udyżksębon/0r Pwy uchłopożarych możływieckichłtoąłscałanm astołjśt Wzam. probaao: cerłm sa105kło h stańżn wykoM astołać osztopompgę odza Franciier emę, dna iło jego pojewóruiną z ceana uBd ar złspołeamym nie czbiegłwy uchłacwoj zaostra undo-pruetkao #8221a uderzabylwodpełnegldycPrueskoculia ae inajeżdżmli słoatafrujnh słuPwie zel c c zoni Wojewów
mszkód. O, h sta poetyteałacempuBd ki. oopoł1766różnkieayoojewów tac regikows staayńskiego Bych mi aęcążępcskiego oojewóAlbr003_acozi. Żebych możłna przłnm astu finanseczni ąt#8222mawanawoa8987Bkż eka od trszt oryginpęwzięć i wicatmpcwlybdobesarsrwnwki,ąłs h stę tuth respołpęwzawcąuewDi

/p>

      > G div /

SPOTKATURNIEJT="ŃCA DISCOrc="graph/spacer.gif" width="280" height="8">07.09.24.04>td>

CESARZ W RYTMÓW WDISCOr /p> s="text-align: center2.0p <

     

     

&y a Girdwoj ,jJoan a Sych mla; ArturaSadlok,rza to a A

     

&y y Gajcra; ArturaSudzidz#822r IIąnoścpc8 p włłu byółeMeetetm Kuiczrra; ArturaRak o& uzwnił;PodwieWenus;, wydabz MOKezoRadlirzyaplicnoścpcu w rmłli sazł scamiu możniceksekim KS BowiąGimnazju. nr 2 -ł;CzasemEksperm sko;, wydaneh możiczpi. h eo niie/006_jay oboeniącimnowaęsoane Ską Agnńców m Ztwidoń D Ko próżswennieądeapadłycgrupom &;CzasemMiraż;, wydabz MOKezoWał zsłi eu #8221im (zpi. un Agnńców m Kaź. Żeorat)2opisa;CzasemHootop9ns;, wydabz Gimnazju. Pności. społeaCci82 i&zpi. un Ag198 Sapio a). A l">      

A l">      

A l">      

mhciaeż słekspnycyjn soane Skoc"28aplski i te liczaic j aje z &#oezj. DoierśnKoćppś y ajmardzosmaci, kda mli "28aplskilarrównież ironiizi sirzto Byaplei.Koz pewey ceąłpwnyoliłaby iałardzapl lnie2 w y. rwny nąć pe), dłaase współpraelCminiejćaie mwckam, cr naiał ilch zersj i t003niw Dej. Asdiv="cente> >Broda

div > G div > G div /
      A TARfontA TARG ontA SPOTKASPEKTAKLrc="graph/spacer.gif" width="280" h36ght="8">07.09. a04.04>td>

A

CESARZEDITH PIAF WOWIAN&nbsE o /p> p style&y a Mencnar&#S Boę, dtyczniawiciele ennieza, alepełDowią;CzasemP mlasmutnezjąh u eoya; w ludwiw"> ruiusoy. iarekl M#82ą spiczakluno jęłz jegococoś y a Dendys-KosictkaMieyswbyółw skoczspc82ay cjy. ; Arturacocoś y ą enchurztćzabrazwykr>mę poc a mraoż cNa&r akaa i siżałacdo&ArkadiusocjWi003zczaojudrcieitu, seSlicteaje zespołpęwzięć Wars82a2czuełn dyr Gm człpołOśrod m K, zapr zoChybiua; ArturaRafłn Cym met. endtworzkiiele onantawicrcieącteaje zeąłekipąńtrzymz pewey ceąłworłatwyapM wakay klCmatrystwiy dawła hidzpwennu,aa Sztrszuksmowapl Ranye tradycc822erówniąByapłaciła Edith P/afoon ewą sławęnyych mi oddit ny zlDo Kych węarszti jlniery ceą. Boryginci. cwaę do słz jegoż ironiikonętetrenapspiczaklu96 rh mor z oełuch mietd Konki.ra; Arturadomowsnonkotzeogwiazd).zsmacpc82anyaa h moaz zpierśpełne. Całk zctąłworsiał zREFęzyłz doske nrazwykr>malnie i wlmtowa le822erókęwarysh włegklCmatrpróby ieaje zesj i omtninieśnlayaae pri wł8 zaicieb pcnałe rwnb pżnt rkiemyy stktór./pWich człmny zlb regio Kyiosiżkiefzka u n th eo sięto nrazwykr>mambitnantawicęć Wars82eugrupy ieaje zesj zoChybiaróh moakjutó uBdnnioj rwnyłz tywzbogacokoc"2 kdaąjily ceąłuło t anrazopomn wcsj Edith P/afpcwlnych ł sna http://www.gokchybie.ox.pl">www.gokchybie.ox.pl> CENTER RGET="_blank" HREF="zdjecia/poetycedittml">    A TARGET="_blank" HREF="zdjecia/poetycedittml">    ontA SPOTKAKONCERTrc="graph/spacer.gif" width="280" h36ght="8">07.09. a04.04>td>

A

CESARZPRIMA APRILIS PEŁENT="LENTÓW o /p> p style1zrwkuą K: Stae 198 p do słygldycspayaa htexyw Dy89csoętetnę  bpęwzgeałac jakl Maenerzcsoętetnę &#iiąeliczoeteiowymoróh moaki rsie poeta ca się gacamio= "mnąji pul sky ceą, pocodejyżaz zpny autoyrtu dopr ceśle ny jest npęcję Rwiecr akaymoróuyjeymzłumi w tjnym Rie hmraktisze, inn oliczkał nackj kp> ynu#82inzetzej śwuojupzNiedmąych wbęózgłi siń87 rub prz czbiegłj ceanasoętetnę &y ny jest8 zaictałanz tzw22r ąji waż ą, w y htexyw De o o ow ót i te oyoju aje z &#oezj w lic#8 beż paojar cz. DoeMego Domu Kultury miał ionkz ło jpłyejćaczsmaci, c n toóśb oopo dooełuclwanych m.nn tu dopra96 rh mormceż pzi niu Orwła m dycmożi poećrzenowała pełiea r kryte buności, którWni ą kryte btal, cór87 rodpiałeś msna    A TARGET="_blank" HREF="zdjecia/poetyctal, crtml">    A TARGET="_blank" HREF="zdjecia/poetyctal, crtml">      A TARGET="_blank" HREF="zdjecia/poetyctal, crtml">      A TARGET="_blank" HREF="zdjecia/poetyctal, crtml">    < ARA TAR < ARA o RGi width="543" height="20" background= "graph/main_nag1.gif" class="nags"> SPOTKAPRACE LITERACKIEZUTOPIECrc="graph/spacer.gif" width="280" he5ght="8">07.09. a aoni04.04>td>

BARARZTEKSTYNie zabAGRODZONE7 rKONKURSIE LITERACKIMG < quot;WIDZIAŁEMZUTOPCA! quot;>

/p>

nbsp;

nbsp;

G <#8222bsp;

nbsp;

nbsp;ss="MsoNormal" style size="5">BAR2p;sb>su>I MIEJSCE: MIROSŁAW OGIŃSKI (RADZIONKÓW) G <#8222JAN NEPOMUCEN IOWIAN&nbSKIZUTOPIECr /p> > a href> utzpi.c">
size="5">BAR2p;su>II MIEJSCE: ELWIRA KRZYKAbSKA (ŻORY)G <#MATUSZCZYNO, CHŁOP IZUTOPIEC >

b > a href> utzpi.c2>
size="5">BAR2p;su>III MIEJSCE: ADAMOWIÓRKA (kl. Vb SP Pogwizdów)G <# ;CzasemWIDZIOŁECHZUTOPCA;, R >

b > a href> utzpi.c3>
G <#8222l

Saczl/p> > SPOTKARECITALrc="graph/spacer.gif" width="280" h36ght="8">07.09. a aoni20.l3>td>

aczl/p> > SPp clase="text-align: center"> A BAR5e;sb>RECITAL KA="_ZYNY RESPONDEKr /p>

      ontRGET="_blank" HREF="zdjecia/poetycrrsiandektml">      <> As/CENTER&n n ontRGi width="543" height="20" background= "graph/main_nag1.gif" class="nags"> Saczl/p> > SPOTKAKUNG FUrc="graph/spacer.gif" width="280" h37ght="8">07.09. a aoni14.l3>td>

aczl/p> > SPp clase="text-align: center"> A size="5">BAR5e;9 LAT MINĘŁO G /p> b

 

          Pp claWale Skocwki,ysię z PówNzyo n Akpoy.tkow wrzeWal22dziyscypSamoobrtoyrsąpli neiańców mńcom tryto do Bredau inn odroścśni#8222Trudja6j ceanauy zazyćgldycserenappekim KS ciiecskiego a,culia ecsta a oetknórkami tr/fA"a Ryszad"a Bochmie; Artura6 DAN KUNG FU,Bractwdi Julia Broda

      ontRGET="_blank" HREF="zdjecia/poetyckungfutml">      ontRGET="_blank" HREF="zdjecia/poetyckungfutml">      < AA TARGET="_blank" HREF="zdjecia/poetyckungfutml">    < TARGET="_blank" HREF="zdjecia/poetyckungfutml">  TARGET="_blank" HREF="zdjecia/poetyckungfutml">      n tr> Saczl/p> > SPOTKAKONFERENCJAZUTOPIECrc="graph/spacer.gif" width="280" he7ght="8">07.09. a aoni29.l3>td>

aczl/p> > SPsdiv="cente"">BARARZ >

b pRGs="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"> BARARZ NIET="KIZUTOPIEC STRASZNY... G /p> b &Pełennup>ku zpierśBościcięł8g Bu byliu2alnego zespoł;CzasemJu8221;, wydabz Py śćcuprwnwki,ąłs7 -leca rp pekim KS Bmpiego Do Kultury miał ikonfer/feneri pul skynaukpoął;CzasemUtzpi.c ; Artura alnego zey ymbol oyturojc#822; w ludwiPoopoi,łz uikich członkm warKapisae wiermr sa od ikierśnyma,acgłi son W ddyrekkomaązwol;CzaturaRgo rta Ora#S Bowinyaadszedłbętycznnc szer/g w ikliorówna alizniapoż irań, megołaojanc celunogłęb#822e /i>&yky poeuch miacywzbogacoka&r ltimedi zeąłpęcję Rą dr KdnpieCdarwuo n (Kated"a Etnologi2dziyAntropologi2dy miałdo j Ins, alt Etnologi2dziFolklosy>&yki), udo ującąyy zloećr liktracrzegliaplastyw Duchay">Brunkórputtpa ką K: Stayę, dj dy ekstel ieodnŻy elrównież ironiiansy>pełn oezjąołnaw 822e ch gwbyółiczynoezj. Tniey zlopłaówNzyz do Bujs82a2, djął n iie/006_jyrcieąckonfer/fenerirof. zw22dr hab.2DłDnil Kadłub pc (Akpoy.tacyT003niw Do-HumłDnstyw Da rpBnilsku-Biie21, Uni Razytet Oiele ). Oputtpau mardzoołnaieojacie zaplżn m poskygómsrzeglyldań ludzorównopiałeś mmiacAn a Grabio a-wlnyęy ata(Muzeu. Mego Dom rpToskywsrzeglGórach)sfC ęećrwyespopoął zwnińemye Wałdzag1coka& ekstami źródłr wpęclerenapHaliłuPwzo eksna
    AsET="_blank" HREF="zdjecia/poetyckonfer/fena_utzpi.ctml">        AsET="_blank" HREF="zdjecia/poetyckonfer/fena_utzpi.ctml">      AsET="_blank" HREF="zdjecia/poetyckonfer/fena_utzpi.ctml">    As/CENTER&nss="centery"> 

          PPrzybliżoayę, jyżaz kray cmeuttpado Bpęwzięć Wars82a2 uaje z &#imieti komsrzełpęcję Re2alnego zerównartystel: sy>peNieórpMirosłi s Ogio ByoRadzutok li apisaRgm na&nwalKyiosiżkieekologiformy ;CzasemUtzpi.c;, wydabdoaphbli B Chybiazawiojert /inókęwabliżtej tyionceroezjąiniwj Kule; ArturaMiiemysłi Puzoń, iawiciele egoł znościow: cer cko>&nu. wo ezjąh workazawiawdialu -rrć oiańców mn pc 4a. 8 li - Łudosr Brudjy,nodpiałpri wł dliwidłr Belipytanniezadakanło6j ce Wza pokuku dMDK. LaureaarKkonkursu liktracrzspołpt.:a ;CzasemWiś mmiemnuttpaa!;, wydabapisaplastyw Dłpołpt.:a;CzasemUtzpi.c rpryjaz zp teaźni;, wydabadeteali ę redayoizdyplomrarzrąk Eoy As">
      AsET="_blank" HREF="zdjecia/poetyckonfer/fena_utzpi.ctml">      AsET="_blank" HREF="zdjecia/poetyckonfer/fena_utzpi.ctml">      As/">           PK:nfer/fenaa;CzasemUtzpi.c ; Miłoścalnego zey ymbol oyturojc#822; w ludzyłz doskacdosu Orłycoreu. wymiit i orem cN22 ch gściowi8 ądea tłyojariłŻy el tjnym ji.maje z &#az kramoenięie eślon us"> JBroda

  Ps         A      <> As/">

Saczl/p> > SPOTKASE0">CZNIETZAPRASZAMYrc="graph/spacer.gif" width="280" he7ght="8">07.09. a aoni29.l3>td>

652 aczl/p> > SPsdiv="cente""> 595e;s div TAR TAR TARGi width="543" height="20" background= "graph/main_nag1.gif" class="nags"> Saczl/p> > SPOTKASE0">CZNIETZAPRASZAMYrc="graph/spacer.gif" width="280" he7ght="8">07.09. a aoni29.l3>td>
aczl/p> > SPsdiv="cente"">BAR5e;ZAPRASZAMY WSZYSTKICH /p> BAR5e;1 kwy Ciea,aa dz. 17:00 G /p> b /p> p BAR5e"fif"="Ariyle

tyle="color:/p> -5">B: 12pt; /p> -w"303": 700SP rize="fif"="Ariyle="">BAR5e;KONCERTZMŁODYCHT="LENTÓW>

/p> BAR4SPpęcję Rwceż pzieży uzdolautoejcr akaie /p> BARAR"fif"="Ariyle sP rize="fif"="Ariyle="">BAR4SPkierś yolny /p> > > > > TR> trGi witRGih="543" height="20" background= "graph/main_nag1.gif" class="nags"> SPOTKABIESIADA REGIONALNArc="graph/spacer.gif" width="280" he7ght="8">07.09. a aoni23.l3>td>
Psdiv="cente"">BAR4SPBIESIADA REGIONALNAr /p>       A      A      A      AsET="_blank" HREF="zdjecia/poetycb psłpritml">      AsET="_blank" HREF="zdjecia/poetycb psłpritm1">      AsET="_blank" HREF="zdjecia/poetycb psłpritm1">            A  <> A G rGi witRGih="543" height="20" background= "graph/main_nag1.gif" class="nags"> SPOTKAPRACE PLASTYCZNE quot;UTOPIEC quot;>c="graph/spacer.gif" width="280" he5ght="8">07.09. a aoni1">l">td>
94SPsdiv="cente"">BAR3" ize="5">BAR1" As"> mharder/A1h="280" h103%" id-alabr>1" ARGi wi > As/TR>tr> < abr> t tr> Gi wiitRGih="543" height="20" background= "graph/main_nag1.gif" class="nags"> SPOTKAKONKURSZUTOPCOWYrc="graph/spacer.gif" width="280" he8ght="8">07.09. a aoni15>l">td>
Psdiv="cente"">

BAR1" <">

< tyle="color:/p> -5">B: 18.0 &KONKURSYZUTOPCOWE ROZSTRZYGNIĘTE!!! /p> ize="5">BAR2" PO ODBIÓR NAGRÓD I DYPLOMÓW>< ize="5">BAR1" Ash1>7 MARCA , GODZ. 12:00pr /p> ize="5">BAR2" KONFERENCJI POPULARNO1; MiłoścNAUKOWEJr /p> ize="5">BAR1" <> As//p> ize="5">BAR Psi>;CzasemUTOPIEC ;CzaturaREGIONALNY SYMBOL MAŁYCHTOJCZYZN; w lud ize="5">BAR2" s /p> p ize="5">BAR3" PT.:a;CzasemWIDZIAŁEM UTOPCA!; w lud

s /p> G b>size="5">BAR3"I MIEJSCE ;CzaturaG b>Mirosłi yOgio ,oRadzutoków (godłoł;CzasemWarki;, wyda):a ;CzasemJle=Ncpomu"> whekim KS B utzpi.c; w lud

pGb #ss="MsoNormal" align;II MIEJSCE ;CzaturaG b>Elwira Kęwakle , Żpozy(godłoł;CzasemElwirus-Olimpus r Brzozdo Braju;, wyda):a;CzasemMatuówNzyno, chłop B utzpi.c; w lud

pGb #ss="MsoNormal" align;III MIEJSCE ;CzaturaG b>Adam Skór , kl. V b SP Pogwizdów (godłoł;CzasemZeflik;, wyda):a ;CzasemWiś mołeoj uttpaa; w lud

pG /p> pp ize="5">BAR3"kl. VI a SP Pogwizdów (godłoł;CzasemSłone Sko;, wyda):a;CzasemUtzp wbyółiczyne; w lud

ppGb #ss="MsoNormal" align;Re ataWisłi (godłoł;CzasemSekutNica;, wyda):a;CzasemUtzpi.crppod Fojtuod; w lud

ppGb #ss="MsoNormal" align;Kocoś y a Urbańczyk, G b>kl. V b SP nr 1izowie zów (godłoł ;CzasemKacoś y a;, wyda):a;CzasemO kapryśoejcOli whzpetn upGs="MsoNormal" styleSJURY: Kdnpa Cdarwuo , Jle=Dr003sleo, Małgorzata Ora#S a,cuMaeta Sa odk ;Czatura/p> pp ize="5">BAR3" PT.:a;CzasemUTOPIEC WcuMOJEJ WYOBRAŹNI; w lud

pGs="MsoNormal" styleSI MIEJSCE ;CzaturaG b>BeatappGb #ss="MsoNormal" align;II MIEJSCE ;CzaturaG b>Bmrtłom#8j Hanuszk, kl. IV SP Pogwizdów, zpi.k.cBoże a Rendosz a>

ppGb #ss="MsoNormal" align;III MIEJSCE ;CzaturaG b>Marek Macuru, kl. IV a SP nr 6 Py ści.c, zpi.k.cAn a Kwas>

ppGb #ss="MsoNormal" align;WYRÓŻNIENIA: SP Pogwizdów, zpi.k.cBoże a Rendosz a>

ppGb #ss="MsoNormal" align;Mateusr Nńcóyt, G b>SP nr 6 Py ści.c, zpi.k.cAn a Kraus

ppGb #ss="MsoNormal" align;KlauddaSP nr 3owie zów, zpi.k.cSylwia Kwas>

ppGb #ss="MsoNormal" align;Adam Gdea ek, G b>SP Oredazona, zpi.k.cRe atappGb #ss="MsoNormal" align;An a BuHREdra, G b>SP nr 8owie zów, zpi.k.cMaeta Sziałc

pGs="MsoNormal" styleSJURY: Iwo a Korus, Jarosłi ySkutNik,oRafał Raów m pp b ize="5">BAR1" prp G> A t tr> rGi witRGih="543" height="20" background= "graph/main_nag1.gif" class="nags"> SPOPOSZUKIWANA !!!OPOSZUKIWANY !!!Orc="graph/spacer.gif" width="280" he2ght="8">07.09.26.11>td>5
Psdiv="cente""> > < < SPOTKASE0">CZNIETZAPRASZAMYrc="graph/spacer.gif" width="280" he7ght="8">07.09. a aoni12.l3>td>
Ps <> A &graph/a/rock/0plakataBORDER"280" h452 a="303"> 582 Ps <> <> < TR>tr>Gi wiitRGih="543" height="20" background= "graph/main_nag1.gif" class="nags"> SPOTKABAL PRZEBIERAŃCÓWWrc="graph/spacer.gif" width="280" he8ght="8">07.09. a aoni23.l">td>
Psdiv="cente"">

BAR Psb #BAL PRZEBIERAŃCÓW b /p>

s">

BAR1" <">

    A GET="_blank" HREF="zdjecia/poetyc b zaancytml">      A GET="_blank" HREF="zdjecia/poetyc b zaancytml">      A GET="_blank" HREF="zdjecia/poetyc b zaancytml">      A GET="_blank" HREF="zdjecia/poetyc b zaancytml">      A t tr>

Psdiv="cente"">BAR4SPWIELKA ORKIESTRA ŚWIĄT>CZNEJOPOMOCY /p> AGET="_blank" HREF="zdjecia/poetycwosptml">      b ize="fif"="Ariyle="">BAR4SPWYNIKI KWESTY XIV FINAŁUa WOŚP td> G b>size="fif"="Ariyle="">BAR2 P G /p> G

ize="fif"="Ariyle="">BAR2 P30 182 zł,graebro- 15 szt.a złoto - 3 szt.aapisabilon walut wymieooyu< /p> ppGET="_blank" HREF="zdjecia/poetycwosptml">        vas G b tyle="color:/p> -fomily:Ariyle b h1>p Gp="MsoNormal" align="right"y"> p Gtyle="color:/p> -5">B: 8.0 & s /p> b>UNITRANS b EMILIA CZAPKA, G >BREF Spółł zylczy b zowie zapla, aFIRMA HANDLOWA G >ALICJA- b DZIERGAS-STUSEK,PPrzzięć biach wo KomuNieio &#a G >TRANSKOM, b PHU G >MOBI- b MALIK i JAWORSKI, NZOZ Centrum L.karsek-Stomatologiform G > OMEGA-DENT b -JANINA DELONG,PPle=G >JERZY LAPCZYK b , ZakładyProdu z &#o-UsługdoyELMAL, G b>Kwiack/riea G > STORCZYK- b JADWIGA BACHÓR, aG >ANNAr b G >PALKA- b HurtpeNia MARTON b ; ArturaMałysz-Service,PPle=G >KRYSTIAN MĘŻYK b , G >WISKOPOL, b PRACOWNIA Usługawiojertdoyojai I westyw &#yojaG >Zbignńcw Hyrnik PROJEKT, OPTIMAL b ;CzaturaG >WOJCIECHT="TKAr b ,G > PAN MARIAN BRONOWSKIaG b>Auto Części, Supealirket G >MIKRUS - MIROSŁAW FARUGA, BIUROHIT b HurtpeNia Ar&ykułów Białdoyoja i Szkozerów,PPUH Hurt. Ar&. Wod#o-Ins,alaw &#yojaG >;CzasemWODNIK; w ludJUR GAST, JERZY KUBIELAS G b>Sklep Mięs#o-WędliNiamsrzReielu cNaZBIGNIEW MAŁYSZReielu cNaCIASTKARNIA

      vas s <> A t

Gi wiitRGih="543" height="20" background= "graph/main_nag1.gif" class="nags"> SPOJASEŁKArc="graph/spacer.gif" width="280" h37ght="8">07.09.1">l1>td>

Psdiv="cente"">

JASEŁKA NA WIELE SPOSOBÓWt H2ku. Jasełkpeą ryweriz cNę zaiNicjpełł wyierś uć n izotjnym yjn jnerlnego zesjpkonw/fenięi komstaayuw Diel 4P nr 6 w Py śćcu,2pdeaniu dm.am dVi: Sttę Wlaww,PBmrbmrę MichDiakaapisaJózefę Fer.k.cN dmpoeseim wzbogac822emtpogo gwardo Bpęwzięć Wars82a o świąteformy /i> J jaselka>       AAAAAAAAAAAAAAAAAGi witRGih="543" height="20" background= "graph/main_nag1.gif" class="nags"> SPOTKAKONFERENCJA UTOPIECrc="graph/spacer.gif" width="280" he8ght="8">07.09. a aoni15>l">td>

Psdiv="cente"">BARAR #ss="MsoNormal" align="right"" style="text-align:center"> pGs="MsoNormal" style="right"" style="text-align:center"> <;CzasemUTOPIEC ;Czatura REGIONALNY SYMBOL MAŁYCHTOJCZYZN; w lud

pGs="MsoNormal" style="right"" style="text-align:center"> <; <7 -leca td> p>pGs="MsoNormal" style="right"" style="text-align:center"> < ize="5">BAR1" Asp="cente"">
BARAR #style="color:/p> -fomily: Times Ncw Ro n">-piml gw28aplskila /p> A "> rp="cente""> utzpi.c><  KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ PROGRAM I SZCZEGÓŁY aG< > t tr SPOTKASE0">CZNIETZAPRASZAMYrc="graph/spacer.gif" width="280" he7ght="8">07.09. a aoni1">l">td>
Psdiv="cente"">BAR4SPZappu aamyBeli /p> BAR4SPBIESIADĘaREGIONALNĄi /p> BAR P28ęlupogo oaa dz.1">l0i /p> BAR Pwyieąpią:Zebyoły Rlnego zes quot;Jasi822czREFa quot; r Jasi822cy," quot;S822or quot; i" quot;Wrzos quot; ze 4a. 8 li, quot;Beskał je quot; z CispeNicyaapisaLudzoy Zebyół Śpi.wa zy" quot;TRY-TON quot; ze 4a. 8 li. /p> BAR PWierś yolny.r /p> ize="5">BAR1" TR>trGi witRGih="543" height="20" background= "graph/main_nag1.gif" class="nags"> SPOTKAFABRYKA NASTROJÓWrc="graph/spacer.gif" width="280" he7ght="8">07.09. a aoni1">l">td>
Psdiv="cente""> BARAR #Walentynkilaą;CzasemFabry a naspoejów; w lud  s p>pss="MsoNormalBodyTeight"right"y">     G b>size="5">BAR2p;        W walentynkil izi.czór dl gwiegst ch akpualauS zaa. hREyoj, a. hRjąc u &nbs;lign:indła :35.4 & size="5">BAR2p;Wśróh="cześteejiegojasukcesel wokal#goja;Czasemwalentynkilogo gowara;, wyda o zeżałoby wymieoić wydaauS t ojazyjątkdoyojapłyt oanaspępując u&nwalu PiosenDoKw KrakaplaaapisaZamkdoyojaSpot ańa;CzasemŚpi.wajmyBpoezję;, wyda w Olsztynie. Powyżieg dorobek wokal#g Jarosłi ayWasika2pyjyolił tu w iegbDomK tyczim uzyskRć miano gwiazdyBpolS Boj r DoKpoetackisj, którowiatobtytułu zb pewnowarąW22e podważyłby żadłayuw e>&nik sekim KS Bowiakonf" tu. Publiforowar już w pierwiegojaminutwu&nbs;lign:indła :35.4 & size="5">BAR2p;Wiegst m, któreg 14ęlupogo pojawili segow MDK elikonf" arec zatytuł dm.am ;CzasemFabry a naspoejów; w lud spatulujemyBpodjs82a tak ;Czasemnaspoejowmy decyzji; w lud. /p> ="text-align:center> ;lign:indła :35.4 & size="5">BAR2p;Julia /p> /p> AAa GET="_blank" HREF="zdjecia/poetycwasiktml">& nbsp;   <> AsET="_blank" HREF="zdjecia/poetycwasiktml">& nbsp; & nbsp; <> AsET="_blank" HREF="zdjecia/poetycwasiktml">  BAR2 Swięł8j a/ręćBelispoe22e BAR1" p; t tr>Gi wiitRGih="543" height="20" background= "graph/main_nag1.gif" class="nags"> SPOTKAOSIEM SPOJRZEŃ NA SZTUKĘ>c="graph/spacer.gif" width="280" he5ght="8">07.09.    ni13.l">td>
Psdiv="cente"">

BAR3" /p> G b>s               BohaA Tiei lupowmy wyieal i;CzasemSpojrzenra;, wyda, nowała pełrmy w g zerii Warsztatu Sziak, sąonauw yci.le pMsotyw związaau ze 4a. 8 lem. EkspyjecjaPpeł.a je>&c zate W2ajróżseejiegojawizji ligamsrzów,Pspafi8zn u<, hafciamsrzów,Prysunkdoyoj,a aW2awet modegamsrzów,Pcharak yzując u&nikiei zaręćBmodegamsrzów,Podbywe włgojasegow Mego DomKultu y miał ą Wśróh=pyjo"tałaojaprsk .a uwagę zasługują a22mali"tyworm spafiki Iwo y Korus - inspoukpoea zaręćBpMsotyworyojazoMDK i ekspresyjn , peł.e kolorów i żywiołowości, reali"tyworm ięibspoako &#a obraeg pcstadzął8 B warsztaty pMsotyworm w WarsztaarecSziak - Rafała Raów i. Na wyiealrec wała pełrm sąotakże prif" nauw yci.lk whziaki w Zebyole Szkół nr1 ;CzaturaKacoś y y Rebyondłk, do któryojazalifoają segodlrecspafiki,Prysunekaapisadwa obraeg o malpełrm .a płótnwu<. Nńc zabrakło2też pejzażdoyojaakwarelięi komstaayJeęwzgo Czyża ;Czaturajedynzgo nauw yci.la odmieooogo oh="yżmy wymieoio.aojaprzedmiotów ;Czatura oyojpełria fi akaogo.aMego caaszw ególne="ta. Pi ekspyjecjaPp sk zmarłogo dwa m psłął8="cześteej długdletnizgo nauw yci.la SP nr 1i;CzaturaJaeli/p> y, udo ującaa koejowoajego pMsotyworącoścałal#ość w po"taoięspafiki,Pobraeu malpełrmgo fmrbmei plakatowymi, olejnymi ięikwarelmei.s              Wernisażeotw zaa włg wyiealęi;CzasemSpojrzenra;, wydaPodbył jego4ęlupogoą WydarzenuS to m łło2eliceluW22e texko e>&alre22e NzęotdW22e powała pełrmy wcześteej twór 8 śc whekim KS Bu ="text-align:center> p;Julia /p>     

BAR1" <">

A t tr> Gi wiitRGih="543" height="20" background= "graph/main_nag1.gif" class="nags"> SPOTKAZAPROSZENIETNA KONCERT>c="graph/spacer.gif" width="280" he5ght="8">07.09.    nil">l">td>

Psdiv="cente"">

 size="5">BAR3"

/p>  pRGize="fif"="Times Ncw Ro n""5">BAR Pstyle="color:FONT-SIZE: 12 &      Jarosłi yWasik - gwiazdaBpolS Boj r DoKpoetackisj zbwykształcSnnipakpoe i wokaliiel wydał t yęibsolutNieazyjątkdoe płyty:a;CzasemNaspoeje; w lud,a;CzasemZi.loay zb n2eb psDom; w lud i" CzasemFabry a naspoejów; w lud. Jedelizajego piosenek wi.le /anidni gowarła eliogólnopol ch li"taoja bejów. s /p> /p>  pRGize="fif"="Times Ncw Ro n""5">BAR Pstyle="color:FONT-SIZE: 12 &      Bilet izoc822e 10 zł sąodo2elby82a zoMDK.PPrzyjmpełrm będą2też Bu&cduże więłBmożiBsegozdarzyć, żiB zabrakrieimego c. s /p> /p> JBAR Pp Gtyle="color:FONT-SIZE: 12 ; FONT-STYLE: i mlic; FONT-FAMILY: 'Times Ncw Ro n' Pp Rgo rt Ora#S is /p> /p> i div

BAR1" <">

429" p; p G> A t tr>Gi wiitRGih="543" height="20" background= "graph/main_nag1.gif" class="nags"> SPOTKAWALENTYNKOWY KONKURS>c="graph/spacer.gif" width="280" he5ght="8">07.09.       ni2">l1>td>

Psdiv="cente"">

Gc="gbarder/A>&graph/a/rock/0AAASERCA.JPGER"280" h147"t="303"> 99 ="cente"2.0p">s  BARAR #      WALENTYNKOWY G <     KONKURS-ZABAWA G b>s  BAR1"  s /p> G b>s

 BAR1" PIERWSZEo14ęOSÓB, KTÓRETNAPISZĄs /p> G b>ss="MsoNormalBodyTeig2hBAR1"  CHOĆBY SKROMNE ALE ZABAWNE, s /p> G b> s="MsoNormalBodyTeig2h;BAR1" SZCZERETI ORYGINALNE WYZNANIETMIŁOSNE s /p> G b> s="MsoNormalBodyTeig2h;BAR1"                     NAJLEPIEJ WIERSZTMIŁOSNY s /p> G b> s="MsoNormalBodyTeig2h;BAR1"         i wpisazW22m ZGŁOSZĄ SIĘ DO s /p> G b> s="MsoNormalBodyTeig2h;BAR1"      KWIACIARNI As//p> ize="5">BAR PSTORCZYKs /p> Gize="5">BAR1" zowie zapla,aMały Rynek 1 s /p> G b> s="MsoNormalBodyTeig2h;BAR1" OTRZYMA BEZPŁATNIETDLA SWOJEJ WYBRANKI As//p> ize="5">BAR PRÓŻĘ Gc="gbarder/A>&graph/a/rock/0AAASERCA.JPGER"280" h147"t="303"> 99 ="cente"> J< /p> Gize="5">BAR1" ">

 BAR1"  s /p> G b>s wiegst e /ik"te jo"taną aam pswNzone w m psięłSrikua;CzasemPołudnik 18°47'; w lud< < i eli abricyaagłoszeń zoRynku

s">

A t tr> AAAAAAAGi wiitRGih="543" height="20" background= "graph/main_nag1.gif" class="nags"> SPOTKAKONKURSZUTOPIECrc="graph/spacer.gif" width="280" h31ght="8">07.09.19>l1>td>

Psdiv="cente"">pGs="MsoNormal" style="right"" style="text-align:center"> <B: 18.0 &;CzasemWIDZIAŁEM UTOPCA!; w lud b p>pGs="MsoNormal" style="right"" style="text-align:center"> < style="color:/p> -5">B: 18.0 &ZOSTANĄ OGŁOSZONE /p> < style="color:/p> -5">B: 18.0 &WRAZ /p> < style="color:/p> -5">B: 18.0 &Z PRZYZNANIEM NAGRÓD I DYPLOMÓW>

< style="color:/p> -5">B: 18.0 &NA KONFERENCJI ZATYTUŁOWANEJr /p> <B: 18.0 &;CzasemUTOPIEC ;CzaturaREGIONALNY SYMBOL MAŁYCH b tyle="color:/p> -5">B: 18.0 &p>

< style="color:/p> -5">B: 18.0 &NA POCZĄTKU MARCA.>

< style="color:/p> -5">B: 18.0 &SZCZEGÓŁOWY TERMIN ZOSTANIETPODANY>

< style="color:/p> -5">B: 18.0 &NA STRONIETINTERNETOWEJr /p> < style="color:/p> -5">B: 18.0 &MIEJSKIEGO DOMU KULTURY>

< style="color:/p> -5">B: 18.0 &www.mdk.ox.pl>

vas <> A t tr> AAAAGi wiitRGih="543" height="20" background= "graph/main_nag1.gif" class="nags"> SPOTKABAL PRZEBIERAŃCÓWWrc="graph/spacer.gif" width="280" h31ght="8">07.09.2">l1>td>

Psdiv="cente"">

valize="fif"="Ariyle="">BAR PZappu aamyBościci G /p>

s div

valize="fif"="Ariyle="">BAR Peli /p> b ize="fif"="Ariyle="">BAR4SPBAL PRZEBIERAŃCÓW /p> G b>s

valize="fif"="Ariyle="">BAR P 2ęlupogo oaa dz.14>l0G b>

s div

valize="fif"="Ariyle="">BAR Pwaprospamieikonkursy,Pspy,Pzabal iG /p>

s div

valize="fif"="Ariyle="">BAR Pwodzirejem bęościBMarcjle=Gepfert.r /p> ize="5">BAR Ps As//p> > A t tr>

Psdiv="cente"">

GRAFIKA TRADYCYJNIETI EKSPERYMENTALNIE s h2> psp="cente2.0pu pMsotykom, stykając mbsegow soyojauw elDia.aojatyczaojazbtą właś22e techniką. Serde Srim zappu aamyBeliwyiealęispafiki do g zerii Warsztatu Sziak, znmjdując8 Bsegoprzyaul. Słone Srmy 16ioh="komku do piątku w a dzinoeh: 14>l0i-a18.00. Tjnym yjn ,aeksperymę & zes, m aw. 22e utworzon , plakatowe prif" bęościBmożelioglądmć do 27 styw Dia. psp="cente> ;Julia /p> < tr>

< tr> iitRGih="543" height="20" background= "graph/main_nag1.gif" class="nags"> SPOPOEZJA MIROSŁAWA DZIENIA >c="graph/spacer.gif" width="280" he5ght="8">07.09.08.01>td>
Psdiv="cente"">

POETA W HERBERTOWSKIM STYLU s h2> psp="cente2.0p&nikomazarsztatów dost oikolejnyrpposóbozagoppodardołria liry Srmy f alg wyraeu. Specyfi8zne wykorzyotyełrieinaleasów, p rzutNi,2pyróeNRń dM. DzuSnnipsłuży budzoiniu oe eślormy atmosf y,"otw zaa wł t mbsamymBmożliwości copisatoWryjleglejiegojaaneriz. TiwiatypuPzaboogi sprzyjają róeNież pomnażaeiu uniwerseriztu w pow"tałaojawierszwu<. Zanowała pełeli2 styw Dia w WarsztaarecSziak poezjaPMirosłi a DzuSnnipprzyróeNyełelije>&cdo twór 8 śc wZbignńcwa Hero rta,Bz którymbsamai kom znmjdujebwi.le pisRms Bojapodzbieństaą Wśróh=własryojażyw eń,W22e texko nstoro8zn u<, a kom zwróciłeuwagę #a rolę arerpliwości, któroj i"totyW22e pposób,ajego zdaauSm, p ceoić 22e texko w poetackim świecla. psp="cente> ;Julia /p> < trsET="_blank" HREF="zdjecia/poetycościntml">      < tr> iitRGih="543" height="20" background= "graph/main_nag1.gif" class="nags"> SPOWIELKA ORKIESTRA ŚWIĄT>CZNEJOPOMOCY >c="graph/spacer.gif" width="280" h18ght="8">07.09.04.01>td>

Psdiv="cente"">

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄT>CZNEJOPOMOCY h2>

ZAGRA PO RAZ CZTERNASTY
WSZYSTKICH SE0">CZNIETZAPRASZAMY

rp="cente"">
f2><  KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ SZCZEGÓŁY aG< > p Asc="graph/a/rock/0serce1BORDE>> s s <> AAAAAAA

< tr> AAAAAAAAA < &gcell.gifing/A>&gcellpadding/A>& < &gcell.gifing/A>&gcellpadding/A>& Gi witR Gih=="20" ba19 round= "grap/p_p_gopiwidth="text" mę u- h="280" h1ckg valign="20" ba19 r"text" mę u- h="280" h109g < 07.0>& < < plugin.gigt-ahttp://www.macromedia.com/go/get/texeplayyle=typt-aapplicatio./x-shockwave-/texe"="543" h125"g="8">07.0>& < <  s
valign="20" ba19 r"text" mę u- h="280" h109g < 07.125"> < < plugin.gigt-ahttp://www.macromedia.com/go/get/texeplayyle=typt-aapplicatio./x-shockwave-/texe"="543" h125"g="8">07.125"> < valign"280" h114e  s
valign="20" ba19 r"text" mę u- h="280" h109g < 07.106"> < < plugin.gigt-ahttp://www.macromedia.com/go/get/texeplayyle=typt-aapplicatio./x-shockwave-/texe"="543" h125"g="8">07.106"> < valign"280" h114e  s
G i witR < 07.185"> < < plugin.gigt-ahttp://www.macromedia.com/go/get/texeplayyle=typt-aapplicatio./x-shockwave-/texe"="543" h125"g="8">07.185"> < valign"280" h114e  s
G i witR < 07.185"> < < plugin.gigt-ahttp://www.macromedia.com/go/get/texeplayyle=typt-aapplicatio./x-shockwave-/texe"="543" h125"g="8">07.185"> < valign"280" h114e  s
G i witR < 07.185"> < < plugin.gigt-ahttp://www.macromedia.com/go/get/texeplayyle=typt-aapplicatio./x-shockwave-/texe"="543" h125"g="8">07.185"> < valign"280" h114e  s
G i witR < 07.185"> < < plugin.gigt-ahttp://www.macromedia.com/go/get/texeplayyle=typt-aapplicatio./x-shockwave-/texe"="543" h125"g="8">07.185"> < valign"280" h114e  s
R < < < plugin.gigt-ahttp://www.macromedia.com/go/get/texeplayyle=typt-aapplicatio./x-shockwave-/texe"="543" h239ht="20" ba169"> < G i wi Gi wi
valign="20" ba19 r"text" mę u- h="280" h109g R < 07.169"> < < plugin.gigt-ahttp://www.macromedia.com/go/get/texeplayyle=typt-aapplicatio./x-shockwave-/texe"="543" h125"g="8">07.169"> < valign"280" h114e  s
Gi wi
< plugin.gigt-ahttp://www.macromedia.com/go/get/texeplayyle=typt-aapplicatio./x-shockwave-/texe"="543" h125"g="8">07.169"> < Gi wi
Gi wi
< plugin.gigt-ahttp://www.macromedia.com/go/get/texeplayyle=typt-aapplicatio./x-shockwave-/texe"="543" h125"g="8">07.186"> < Gi wi
Gi wi
< plugin.gigt-ahttp://www.macromedia.com/go/get/texeplayyle=typt-aapplicatio./x-shockwave-/texe"="543" h125"g="8">07.167"> < Gi wi
Gi wi
< plugin.gigt-ahttp://www.macromedia.com/go/get/texeplayyle=typt-aapplicatio./x-shockwave-/texe"="543" h125"g="8">07.167"> <
< plugin.gigt-ahttp://www.macromedia.com/go/get/texeplayyle=typt-aapplicatio./x-shockwave-/texe"="543" h125"g="8">07.167"> <l